Mitä olet etsimässä?

Lämmitysmuotovalintaan liittyvä päätöksenteko kaukolämpöalalla

Tutkimuksen tavoitteena oli syventää kaukolämpöyhtiöiden vuosina 2015-2019 toteuttamien asiakastyytyväsisyystutkimusten havaintoja. Laadullisella haastattelututkimuksella haettiin ymmärrystä erityisesti asiakkaiden lämmitysmuotovalintaan liittyvään päätöksentekoprosessiin. Kohderyhmäksi valikoitui aiemmin määritetyn asiakkuuden elinkaarimallin kriittisiä toimijoita lämmitysmuotovalintojen näkökulmasta: Rakennuttajien suunnittelijat/rakennuttajakonsultit/-päälliköt, Isännöitsijät, Kuntien/kaupunkien omaisuuden hallinnasta vastaavat. Tutkimuksen edetessä kohderyhmä laajeni myös mm. energia-asiantuntijoihin sekä taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajiin. Tutkimuksessa toteutettiin maantieteellisesti kattavasti 10 syvähaastattelua sekä 10 täydentävää haastattelua. Haastatteluissa hyödynnettiin neljää teemaa: houkuttelevuus/kilpailukykyisyys, hinta, ympäristövastuullisuus ja asiakaslähtöisyys/-palvelut. Haastattelujen löydöksiä pohdittiin vielä yhdessä haastateltujen ja energiayhtiöiden edustajien yhteisessä työpajassa. Tuloksena syntyi ymmärrystä kysymyksiin: Kuinka lämmitysmuotovalinnat tehdään? Miltä osin lämmitysmuodon valinta perustuu mielikuviin / faktoihin? Kuinka kaukolämmön mielikuva vastaa tavoitetilaa? Lisäksi tunnistettiin mahdollisia toimenpiteitä tavoitetilan saavuttamiseksi. Tutkimuksen tilasi Energiateollisuus ry, tutkimuksen ohjaamiseen osallistuivat lisäksi Adato Energia Oy ja Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry. Tutkimuksen toteutti Innolink.

Lataa EnergiateollisuusRy_Tutkimuskokonaisuus_kaukolampoalalle_lammitysmuotovalinnan_paatoksenteko_28042020_Innolink (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 548 1128

Siirry takaisin sivun alkuun