Mitä olet etsimässä?

Lahopuuselvitys – Tapio Palvelut Oy, 2023

Tapio Palvelut Oy on koostanut energiayhtiöiden tilauksesta vuonna 2019 selvityksen, joka kiteyttää arvoneutraalisti lahopuuteeman keskeiset avainkohdat. Selvitys on päivitetty vuonna 2023 vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja uusimpia tutkimustietoja esimerkiksi lahopuun määrästä ja sen lisäämiseen liittyvistä tavoitteista ja keinoista. Alkuperäisen selvityksen rahoitti Ympäristöpooli.

Kuolleen puun monimuotoisuusvaikutusten ymmärtäminen ja parantuneet käytännöt lahopuun säästämiseksi lisäävät metsätalouden yleistä hyväksyttävyyttä. Lisäksi ne osoittavat, että puunhankinnassa huomioidaan siitä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Tämän selvityksen tarkoituksena on tiivistää lahopuuteeman keskeiset avainkohdat energialaitosten puupolttoaineen hankinnan ja yhtiöiden ympäristöviestinnän tueksi.

Selvityksessä vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi lahopuu on metsien monimuotoisuudelle tärkeää? Miten lahopuu kytkeytyy uhanalaisiin metsälajeihin, eli lajeihin, jotka ovat vaarassa hävitä luonnosta?
  • Mitkä tekijät vaikuttavat talousmetsien lahopuun määrään ja säilymiseen?
  • Millä eri tavoin lahopuun säilymistä suomalaisessa metsätaloudessa turvataan?
  • Mitkä lahopuun säilymiseen ja määrään liittyvät kysymykset ovat olleet esillä julkisessa keskustelussa?

Energiateollisuus ry ja Bioenergia ry suosittelevat huomioimaan puupolttoaineiden hankinnassa luonnon monimuotoisuuden ja puunhankinnan ekologisen kestävyyden. Energiayhtiöitä
suositellaan varmistamaan, että metsässä toimiva taho, eli hankintayhtiöt tunnistavat lahopuun merkityksen luonnon monimuotoisuudelle talousmetsissä ja tuntevat keskeiset periaatteet lahopuun säilyttämiseksi sekä tuottamiseksi. Vuonna 2021 päivitetyn suosituksen voi ladata Energiateollisuuden www-sivuilta.

Lataa Lahopuut ja luonnon monimuotoisuus 2023 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Karoliina Muukkonen

Asiantuntija

Energiantuotanto

Karoliina Muukkonen

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 331 4747

Siirry takaisin sivun alkuun