Mitä olet etsimässä?

Hajautettujen energiaresurssien verkkovaikutusten analysointi (DER-hanke) – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Julkaisussa esitellään LUT-yliopiston Sähkömarkkinalaboratorion tutkimusryhmän toteuttaman hankkeen tuloksia, liittyen hajautettujen energiaresurssien mallintamiseen osana sähkönjakeluverkkoa. Tutkimushankkeessa hyödynnettiin tausta-aineistona tietoa todellisista jakeluverkoista ja sen kuormituksista.

Tutkimuksessa saatiin muodostettua erilaisten hajautettujen energiaresurssien kulutus- ja tuotantoprofiilit, joita ovat sähköautot, aurinkosähkö, akkuvarastot ja lämpöpumput. Lisäksi tutkimuksessa kohdistettiin hajautettuja resursseja asiakaskohtaisesti, penetraatioasteen ja alueen sijainnin perusteella. Tutkimuksessa luotiin myös verkkomalli hajautettujen resurssien vaikutusten määrittämiseksi, akun monikäytön mahdollistava analysointimalli sekä numeeriset tulokset esimerkkitarkasteluissa olleille todellisille verkoille.

Sähkötutkimuspooli oli hankkeen päärahoittaja.

Lisätietoja: Tuukka Heikkilä

Lataa Hajautettujen_energiaresurssien_verkkovaikutusten_analysointi_(DER-hanke)_2020 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 828 1570

Siirry takaisin sivun alkuun