Mitä olet etsimässä?

Energiatuotannon tuhkien, jätteenpolton tuhkan ja betonimurskeen jäteluokitus – menettely kriittisten vaaraominaisuuksien tutkimuksessa (FinHaz) – VTT 2016

Tutkimuksen teki VTT ja hanketta rahoittivat
Energiateollisuus ry:n Ympäristöpooli, Metsäteollisuus ry, Rudus Oy Ab, Suomen
erityisjäte Oy, Jätelaitosyhdistys, Metallijalostajat ry ja Oy Nordkalk Ab.

 Finhaz-hankkeen tavoitteena oli tutkia energiatuotannon
tuhkien, jätteen polton pohjakuonan ja betonimurskeen jäteluokitusten
perusteita ja todeta niihin liittyvät lisätiedontarpeet. Tämän lisäksi hankkeessa
tuotettiin tietoa EU-komissiossa avoinna oleviin päätöksiin jätteiden vaaraominaisuuksien
”ärsyttävä” (HP 4), ”syövyttävä” (HP 8) ja ”ympäristölle
vaarallinen” (HP 14, ekotoksinen) todentamiseen liittyen.

 Kokonaispitoisuuden pohjalta tapahtuvassa ”ympäristölle
vaarallinen” -vaaraominaisuuden arvioinnissa käytettävää laskentamallia ei
ole vielä päätetty EU-tasolla. Syynä tähän on osittain tiedonpuute testimenetelmien
soveltuvuudesta eri jätteille. Finhaz- hankkeessa saadut tulokset vahvistavat,
että olemassa olevien ekotoksisuustestien käyttöönottoon liittyy vielä lukuisia
epävarmuustekijöitä.

Lataa FinHaz_Loppuraportti_15.11.2015 (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun