Mitä olet etsimässä?

Energiantuotannon energiatehokkuuden kehittämistarpeet – Motiva 2013

Energiantuotannon
energiatehokkuuden kehittämistarpeet –projektin tavoitteena oli täsmentää ja
kehittää nykyistä voimalaitosalan energiatehokkuden analyysitoimintaa. Nykyisin
käytössä oleva analyysimalli on kehitetty vuonna 2002 ja kattava osuus alan
yrityksistä on toteuttanut mallin mukaisen analyysin.

Kuitenkin
energiantuotantoalan kentältä lähetetyn palautteen perusteella Motiva Oy ja
Energiateollisuus ry ovat päätyneet selvittämään analyysitoiminnan kehittämistä
yhdessä alan toimijoiden kanssa vastaamaan paremmin alan nykyistä
tarvetta. Alustavana esimerkkinä kehittämisessä on ollut prosessiteollisuuden kaksivaiheinen
analyysimalli.

Nykyisen kaltaisen
voimalaitosanalyysin toteuttaminen 4-5 vuoden välein koetaan turhan raskaaksi,
koska tänä aikana laitoksissa ei yleensä tapahdu merkittäviä muutoksia. Toisaalta
suuremmassa roolissa ovat laitosten käyttötalouden tehostamistyöstä syntyvät parannusehdotukset,
jotka on koettu jäävän syrjään nykyisessä analyysitoiminnassa.

Alan
toimijoiden palautteen perusteella täydellisen analyysin jälkeen olisi tarvetta
toteuttaa tarkempia, erillisiin järjestelmiin keskittyviä jatkoprojekteja tai
toistettaessa analyysi useamman vuoden päästä toteuttaa se kevyemmin.

Tarkempien
voimalaitosanalyysimallin kehitystarpeiden selvittämiseksi tämän
projektinaikana on toteutettu haastatteluja niin analyysejä toteuttaneiden
laitosten kuin niitä tehneiden konsulttien keskuudessa. Haastattelujen, Pöyryn
omien kokemusten ja johtoryhmän kommenttien perusteella on luvuissa 2 – 4
kuvattu rakennetta 2-vaiheiselle voimalaitosanalyysimallille.

Haastattelujen
yhteydessä selvitettiin myös energia-alan toimijoiden ehdotuksia muiksi alan
energiatehokkuuden kehitystarpeiksi ja uusiksi kehityshankkeiksi. Kerätyt
ehdotukset on esitetty tämän raportin luvussa 5.

Kehityshankkeen
käynnistäjinä ja rahoittajina ovat toimineet Motiva Oy ja Energiateollisuus ry:n
ympäristöpooli. Asiakkaan projektipäällikkönä on toiminut Petri Nieminen. Työtä
on ohjannut johtoryhmä, johon ovat kuuluneet Petri Nieminen ja Pekka Ahtila
Motiva Oy:stä, Timo Arponen Helsingin Energiasta, Ari Anttila Teollisuuden
Voima Oyj:stä, Seppo Haapajoki Fortum Power and Heat Oy:stä, Virpi Tienhaara
Vantaan Energia Oy:sta, Juha Kouki Pohjolan Voima Oy:stä, Eero Kuusela Savon
Voima Oy:stä, Johanna Mehtälä Kemijoki Oy:stä, Pasi Salo Proma-Palvelut Oy:stä
ja Pia Oesch Energiateollisuus ry:stä. Työn rajauksiin ja linjanvetoihin on
osallistunut lisäksi Heikki Väisänen Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Pöyry
Finland Oy:stä työhön ovat osallistuneet projektipäällikkönä Ilkka Heikkilä ja vastuullisina
tekijöinä Pekka Ruohonen ja Markku Suominen.

 

Lataa Energiatehokkuuden_kehitystarpeet_Motiva_Loppuraportti_ (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun