Mitä olet etsimässä?

Energiamaailma, digitaaliset oppimateriaalit – Nuorten Akatemia, 2021

Nuorten Akatemian toteuttaman Energiamaailma-kokonaisuuden (2019-2021) tavoitteena oli tutustuttaa nuoret kestäviin energiaratkaisuihin sekä energia-alaan kestävän tulevaisuuden rakentajana. Hanke kartoitti myös alan TET-, harjoittelu- ja työmahdollisuuksia. Hankkeen avulla haluttiin saada energia-alaa tutuksi osallistamalla nuoria ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntämällä.

Hankekokonaisuus koostui
kolmesta eri osasta: Energiamaailma-mobiilipelistä,
Energiamaailma-kouluvierailuista sekä Energia-TET mallista. Sisältöjen ja
toiminnan kohderyhmänä olivat 8.-9. -luokkalaiset, opettajat ja opot sekä TET-mallin
osalta myös energia-alan työnantajat.

·       
Energiamaailma-mobiilipelissä nuoret ratkovat
energiaan ja energia-alaan liittyviä tehtäviä. Peliä pelataan yksin tai
pareittain joko kouluvierailijan tai opettajan ohjauksessa.

·       
Kouluvierailuilla käsitellään energiaa ja
energia-alaa ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Vierailun aikana pelataan
Energiamaailma-mobiilipeliä sekä toiveiden mukaan tutustutaan esimerkiksi
energia-alaan työpaikkana.

·       
Energia-TET -malli mahdollistaa energia-alaan tutustumisen
TET-harjoittelun kautta. TET-materiaaleihin kuuluu mm. erilaiset ohjeet ja
lomakkeet. TET-malliin kehitettiin myös etäversio.

Kaikki hankkeen materiaalit
ovat hankkeen päättymisenkin jälkeen hyödynnettävissä. Energiamaailma-peli on
kouluille ilmaiseksi käytössä play.seppo.io -alustalla ja TET-malli löytyy tetjakso.fi -sivustolta.

Hankkeen rahoitti
ympäristöpooli, Energiateollisuus ry ja STEK.

Lataa Energiamaailma_raportti_2021_NETTIIN (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun