Mitä olet etsimässä?

Aurinkosähkön pientuotanto Suomessa, tilastollinen analyysi – Mailis Niiranen, Pro Gradu, 2021

Aurinkosähkön pientuotannon määrä on kasvanut valtavasti viime vuosina ja kasvun oletetaan jatkuvan uusiutuvalle ja hajautetulle energiantuotannolle asetettujen tavoitteiden myötä. Tästä huolimatta, Suomessa ei ole tehty kattavaa tilastollista analyysia aurinkosähkön pientuotannosta ja siihen liittyvistä alueellisista tekijöistä.

Pro Gradu -työssä tutkittiin millaisia sosiodemografisia,
asuinrakenteellisia ja maantieteellisiä muuttujia aurinkosähkön pientuotannon
taustalla on. Tutkielmassa laadittiin myös kannattavuuslaskelmia kotitalouksien
aurinkoenergiasysteemeille taloudellisten kannustimien tai esteiden
selvittämiseksi. Aineisto on kerätty useista avoimista tietokannoista ja
aggregoitu siirtoyhtiöalueille.

Tulosten mukaan aurinkosähkön pientuotannossa korostuvat
maaseutumaiset alueet ja asukkaiden korkeampi keski-ikä, kun tarkastelussa
olivat pientuotannon verkkopalvelusopimukset. Tutkimuksessa havaittiin, että
kaupunkialueilla systeemikoot ovat suurempia, vaikka aurinkosähköä tuottavia
kotitalouksia on vähemmän. Sähkön hinnalla huomattiin olevan positiivinen
vaikutus pientuotannon sopimusten määriin. Tätä tulosta tukevat kannattavuuslaskelmat,
joissa sähkön hinnalla oli selvä vaikutus aurinkopaneeleiden taloudelliseen
kannattavuuteen. Taloudellisia kannustimia lisäämällä aurinkosähkön tuotanto
voisi olla houkuttelevampaa kotitalouksille.

Lue lisää täältä

Ympäristöpooli rahoitti selvitystä.

Lataa Niiranen_Mailis_Progradu_2021 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Siirry takaisin sivun alkuun