Mitä olet etsimässä?

ACCA – Automaattinen sähköverkon raivausanalyysi_Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Tutkimukseen liittyvät loppuraportit: ACCA - Palvelumäärittely -raportti ACCA - Menetelmäkuvaus -raportti ACCA - Hyödynnettävyyden arviointi -raportti

Automaattinen raivausnalyysipalvelu ACCA on kehittyneeseen teknologiaan perustuva palvelu, jonka soveltuu sekä aluepohjaisen että tarvepohjaisen raivausmenetelmän tueksi. ACCA tuottaa sähköverkosta tehdyistä laserkeilausmittauksista automaattisesti analyysin raivaustarpeesta ja kokonaistarveanalyysiin perustuvan raivaussuunnitelman.

Lataa ACCA_2_-_Menetelmakuvaus (PDF) Lataa ACCA_3_-_Hyodynnettavyyden_arviointi (PDF) Lataa ACCA_1_-_Palvelumaarittely (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun