Mitä olet etsimässä?

Raasakan vanhan luonnonuoman kehittämishanke

Yhtiö ja muut osapuolet PVO-Vesivoima Oy
Ajankohta 2017-2021
Hanketyyppi Elinympäristökunnostus

Yhteistyöhankkeessa parannetaan Iijoen Raasakan vanhan luonnonuoman virtaamaolosuhteita ja veden laatua, edistetään vaelluskalojen ja nahkiaisen luonnonkierron palauttamista sekä toteutetaan virkistyskäyttöä tukevia toimia. Hankkeessa on mm. niitetty kortteikkoa, raivattu pajukkoja, kunnostettu veneenlaskuluiskia ja uimarantoja sekä avattu harrastereittejä ja parannettu venereittejä. Uomassa sijaitsevan Uiskarin kalatien kehittämisestä on saatu lupaavia tuloksia. Uomaan kunnostetaan myös kutualueita. Yhteishankkeessa ovat mukana Iin kunta, Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat ja PVO-Vesivoima.

Pohjois-Pohjanmaa:
Lisää energia-alan vastuullisuustekoja.

Kaikki vastuullisuusteot

Oulujoen vesistön säännöstely

Pintamojärven säännöstely

Merikosken kalatie

Hupisaarten purojen kunnostaminen

Siirry takaisin sivun alkuun