Mitä olet etsimässä?

Oulujärven lokkilintuselvitys

Yhtiö ja muut osapuolet Fortum Power and Heat Oy
Ajankohta 2015-2016
Hanketyyppi Tutkimus

Selvityksellä tuotettiin taustamateriaalia Oulujärven säännöstelyn aiheuttamien lokki- ja tiiralintujen pesätuhojen tarkasteluun. OUMO-hankkeessa tehdyissä kartoituksissa on selvitetty vuosina 2015-16 Oulujärven luodoilla ja kareilla pesineiden nauru- ja pikkulokkien sekä kala- ja lapintiirojen kolonioiden paikat, pesinnän aloitus, vedenpinnan nousun vaikutus kolonioihin sekä seurattu pesinnän onnistumista. Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana jokivarren kunnat, voimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Oulun Energia Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. OUMO:n kautta rahoitetaan erilaisia ympäristö- ja virkistyskäyttöhankkeita.

Kainuu:
Lisää energia-alan vastuullisuustekoja.

Kaikki vastuullisuusteot

Oulujoen vesistön säännöstely

Leppikosken Kalasydän

Sapsokoski

Jalonuoman esteetön kalastuspaikka

Siirry takaisin sivun alkuun