Sähkötilastot

Energiateollisuus ry tuottaa sähkötilastoja edunvalvonnan tueksi. Pystymme seuraamaan ajantasaisesti mitä sähkönhankinnassa tapahtuu tilastojemme avulla. ET toimii yhteistyösopimuksella Tilastokeskuksen kanssa. Tilastokeskus käyttää keräämiämme tietoja kansallisiin sekä kansainvälisiin raportointeihin.

Energiateollisuus ry julkaisee kuukausittain sähkön hankintaa ja käyttöä ennakoivan kuukausitilaston. Lisäksi tuotamme vuosittaista tietoa sähkön tuotannosta ja kulutuksesta maakunta- ja kuntakohtaisella tasolla sekä sähkön hankinnasta energialähteittäin. Keräämme myös tietoa sähkön keskeytyksistä. Tässä osiossa voit tutustua laatimiimme sähkötilastoihin.

Energiateollisuus ry julkaisee seuraavia sähkötilastoja:

  • Sähkön kuukausitilasto 
- Ennakkotietoa sähkön hankinnasta ja käytöstä
- Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt
- Lämpötilakorjattu sähkön käyttö
- Sähkön nettotuotanto, tuonti ja vienti

  • Sähkön tuotanto- ja käyttötilasto (vuosittain)
- Sähkön käyttö, tuotanto, tuonti ja vienti (sähkötase)
- Sähkön tuotanto maakunnittain
- Sähkön hankinta energialähteittäin
- Sähkön käyttö maakunnittain ja kunnittain

  • Sähkön keskeytystilasto
  • Sähkön tuntidataEsitykset

04.01.2019

Energiavuosi 2018 - Sähkö


Uusimmat sähkötilastot


Lisätietoja

JonnaHakala
Hakala, Jonna
Sähköpostiosoite: jonna.hakala@energia.fi
Lisätietoja:
Sähkötilastot