Mitä olet etsimässä?

Suomen otettava aktiivinen rooli EU:n komission esittäessä muutoksia sähkömarkkinoille

Komissio on julkaissut tänään ehdotuksensa sähkömarkkinoiden kehittämiseksi. Uudistus käynnistettiin kriisitoimena, mutta se on vietävä läpi harkiten pitkänkin aikavälin vaikutuksia sähkön tuottajiin ja käyttäjiin. Uudistus tulee olemaan yksi tulevan hallituksen ensimmäisistä EU-asioista, joihin on otettava kantaa.

Komission esityksen vahvuuksiin kuuluu pitkien sähkönhankintasopimusten edistäminen ja kannustaminen. Tällaiset, pohjoismaisilla markkinoilla jo käytössä olevat sopimukset eivät myöskään heikennä muiden toimijoiden edellytyksiä markkinoilla, mutta luovat ennakoitavaa näkymää investointien pohjaksi.
Suomessa pitkäaikaiset sähkönhankintasopimuksen sähkön tuottajien ja teollisuusyritysten välillä ovat jo laajasti käytössä, ja markkinaehtoisina instrumentteina ne sopivat hyvin sähkömarkkinoiden kehittämisen keinovalikoimaan. Lisäksi komissio esittää uusien investointien kannustamiseksi kansallisia valtiontukijärjestelmiä.”Olemme huolissamme valtiontukien käytöstä sähkömarkkinoilla, sillä se voi johtaa sähkömarkkinoiden pirstoutumiseen ja kansallisista lähtökohdista tapahtuvaan tukikilpailuun”, toteaa Energiateollisuus ry:n sähkömarkkina-asiantuntija Janne Kauppi.”EU:n suurimpiin maihin kuuluvat Saksa ja Ranska harjoittavat erilaista energiapolitiikkaa. On riskinä, että Saksassa valtiontukia jaetaan mittavasti tuuli- ja aurinkovoimalle, kun taas Ranskassa samaa voidaan tehdä ydinvoimalle”, Kauppi toteaa. ”Pahimmillaan jäsenmaiden erilainen lähestymistapa estää verkkojen rakentamisen maiden välille, ja EU:n kilpailukyky kärsii. On varsin helppo keksiä parempia kohteita julkiselle rahalle, kuin sen jakaminen sähköntuottajille tukiaisina”, Kauppi jatkaa.Komissio haluaa lisäksi varmistaa kuluttajille ja muille pienemmille sähkön käyttäjille mahdollisuuden tehdä kiinteähintaisia sopimuksia sähkön hankintaan. ET:n mielestä kuluttajien ja sähkön käyttäjien näkökulmasta lisäsääntelyn sijaan uudistuksessa tulisi huolehtia, että kilpailu markkinoilla lisääntyy. Uusien energian tarjontashokkien välttämiseksi tarvitaan lisää puhdasta ja edullista tuotantokapasiteettia ja uudentyyppisiä sähkösopimuksia, joista valita. Kilpailun ja vaihtoehtojen lisääntyminen on asiakkaan etu, eikä sitä saisi tuhota liian yksityiskohtaisella sääntelyllä.
Suomessa sähköntuotanto on nyt lähes päästötöntä ja uusia investointeja tehdään ennätysvauhtia. Vaikka energiakriisi ei ole vielä ohi, palautuminen on Suomessa ja Pohjoismaissa huomattavasti Keski-Eurooppaa edellä. Runsas sähkö tulee olemaan Pohjolalle merkittävä etu kilpailtaessa puhtaan teollisuuden investoinneista. Energiateollisuus odottaa aktiivista kansallista keskustelua ja vaikuttamista komission aloitteen käsittelyyn neuvostossa ja parlamentissa. Suomen tulevan hallituksen on otettava Euroopan energiapolitiikka haltuun ensimmäisestä päivästä alkaen.
Seuraavaksi komission esitys siirtyy EU parlamentin ja jäsenmaista koostuvan EU:n neuvoston käsiteltäväksi.

Tietoa sähkömarkkinoista Energiateollisuus ry:n verkkosivuilla >

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Janne Kauppi

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Janne Kauppi

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 478 7415

Siirry takaisin sivun alkuun