Mitä olet etsimässä?

Sähköalan väliaikainen voittovero turha ja haitallinen – siitä on päästävä irti mahdollisimman nopeasti

Esitetty vero heikentää investointiedellytyksiä ja kilpailukykyä suhteessa Ruotsiin. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on antanut tänään (21.2.) mietintönsä hallituksen esityksestä sähköalan väliaikaisesta voittoverosta vuodelle 2023. Energiateollisuus pitää veromallia toimijoille huomattavasti ankarampana kuin mistä EU:n maat sopivat syksyllä 2022, ja mitä lähimaat ovat toteuttamassa.

Lisäksi veromalli sisältää
epäkohtia, jotka johtavat myös normaaliaikojen tuottojen leikkautumiseen ja toimijoiden
sattumanvaraiseen kohteluun.

”Laki
kohtelee yrityksiä hyvin sattumanvaraisesti pääoman rakenteen,
kirjapitokäytäntöjen ja yhtiörakenteiden perusteella”, toteaa Energiateollisuus
ry:n vero- talousasiantuntija
Sampo
Seppänen

”Veroon jää huomattava määrä epäkohtia ja valitettavasti laki tulee kohtelemaan yrityksiä hyvin epätasa-arvoisesti”,
Seppänen jatkaa.

EU:ssa sovittiin syksyllä,
että ylituottoja ovat tulot, jotka kertyvät 180 euroa megawattitunnilta
ylittävistä markkinahinnoista. Suomen sähkömarkkinahinnan keskiarvo on ollut
tänä vuonna noin 80 euroa
megawattitunnilta ja sähkön futuurihintojen perusteella sähkön hinnat tulevat
pysymään tänä vuonna keskimäärin selvästi alle EU:ssa asetetun tuottokaton. Määriteltyjä
ylituottoja ei ole siis alkuvuodesta kertynyt, eikä semmoisia ole näköpiirissäkään.
Suomen veromalli johtaa muuta Eurooppaa matalammista sähkönhinnoista huolimatta
kuitenkin siihen, että yrityksiä verotetaan arvioiden mukaan monikymmenkertaisesti
Ruotsiin verrattuna, jossa ollaan noudattamassa EU:n määritelmää ylituotoista. Lisäksi Ruotsissa vero on asetettu ajalle
maalis-kesäkuu. Suomessa vero lankeaa koko vuoden tuotoista.

”Tämä
on erittäin huolestuttava signaali investointien kannalta”, toteaa Energiateollisuus
ry:n toimitusjohtaja
Jukka Leskelä

”Sähkön hintanäkymät ovat helpottaneet ja ylimääräisen voittoveron asettamiselle
nykyhinnoin ei ole enää perusteita. Kilpailemme Ruotsin kanssa vihreän
siirtymän investoinneista. Lyhytnäköisellä veropolitiikalla ei tule vaarantaa
mahdollisuuksia saada vähähiilisiä teollisuuden investointeja
ja sitä kautta hyvinvointia Suomeen. 
Verosta on päästävä mahdollisimman nopeasti
eroon”, Leskelä jatkaa.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Sampo Seppänen

Asiantuntija

Energiantuotanto

Sampo Seppänen

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 340 7716

Siirry takaisin sivun alkuun