Mitä olet etsimässä?

Energiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimusratkaisu hyväksytty

Energiateollisuus ry:n, Palvelualojen työnantajat Palta ry:n, Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL ry:n neuvottelutulos sähköalan tes-energia-ict-verkosto työehtosopimuksesta on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Sopimusratkaisu on yleisen linjan mukaisesti kaksivuotinen ja sen piirissä on noin 6200 työntekijää.

Sopimuskausi
ja palkkaratkaisu

Sopimuskausi alkaa 1.4.2023 ja päättyy
31.3.2025. Työehtosopimus mahdollistaa paikallisen sopimisen sekä vuoden 2023
että 2024 palkankorotuksista. Jos paikallista sopimusta palkankorotuksista ei
synny, korotetaan palkkoja vientialoilla muodostuneen korotustason ja
palkkarakenteen mukaisesti vuosina 2023 ja 2024.

Vuosi 2023

Työntekijöille maksetaan 1.7.2023 palkanmaksun tai lähinnä sen
jälkeen olevan palkanmaksun yhteydessä 415 euron kertaerä. Lisäksi ellei
paikallisesti toisin sovita, korotetaan työntekijöiden tunti- ja
kuukausipalkkoja 1.8.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden
alusta 3,5 % suuruisella yleiskorotuksella.

 Vuosi 2024

Ellei
paikallisesti toisin sovita, korotetaan työntekijöiden tunti- ja
kuukausipalkkoja 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden
alusta 2,0 % suuruisella yleiskorotuksella. Samana ajankohtana palkkoja
korotetaan 0,5 % suuruisella yrityskohtaisella erällä, jonka työnantaja
kohdentaa palkkausjärjestelmän mukaista pätevyydenarviointijärjestelmää
käyttäen.

Paikallisen
sopimisen edistäminen

Työntekijöiden
työehtosopimus mahdollistaa laajasti paikallisen sopimisen. Osapuolet sopivat yhteisestä
työryhmästä paikallisen sopimisen kehittämiseksi edelleen ja paikallisen
sopimisen edellytysten parantamiseksi. Osapuolet tarkastelevat työryhmässä muun
muassa paikallisen sopimisen tavoitteita ja pelisääntöjä.   

Energiateollisuus
ry:n työmarkkinoista vastaava johtaja Timo Yli-Koivisto on
tyytyväinen saavutettuun neuvottelutulokseen.

”Neuvotteluita
käytiin hyvässä hengessä Paltan, Sähköliiton ja JHL:n kesken. Sopimus on
yleisen linjan mukainen. Huomion arvoista sopimuksessa on, että
palkkaratkaisusta voidaan sopia paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Lisäksi
sovittiin yhteisestä työryhmästä paikallisen sopimisen edelleen kehittämiseksi
ja edellytysten parantamiseksi”, Yli-Koivisto sanoo.

”Tämä on
nyt toinen työehtosopimuskierros, kun Energiateollisuuden kaikkien
henkilöstöryhmien osalta voidaan sopia paikallinen palkkaratkaisu. Tämä
mahdollistaa yrityksen liiketoiminnallisen ja taloudellisen tilanteen
huomioimisen entistä paremmin sekä mahdollistaa monipuolisempien paikallisten
sopimusten solmimisen. Kiitos neuvottelukumppaneille”.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Heininen

Asiantuntija

Työelämä

Kati Heininen

Asiantuntija

Työelämä

+358 40 179 0107

Markus Saimio

Asiantuntija

Työelämä

Markus Saimio

Asiantuntija

Työelämä

+358 50 449 9378

Siirry takaisin sivun alkuun