Mitä olet etsimässä?

Kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus

Suomessa kaukojäähdytys- ja kaukolämpöverkkojen rakentamista koskevaa laadunvarmistuksen menettelyä ylläpitää ja kehittää Energiateollisuus ry (ET). Käytännön työ toteutetaan laadunvalvonnan neuvottelukunnassa yhteistyössä jäsenyritysten sekä Muoviteollisuus ry:n ja sen jäsenyritysten edustajien kanssa.

Laadunvarmistusyhteistyötä tehdään mm.:

 • verkkojen rakentamisessa käytettävien tuotteiden
  ja materiaalien (putket ja putkiosat, liitosratkaisut ja venttiilit)
  standardisoinnissa,
 • tehdasvalmiiden (standardin mukaisten) osien
  sertifiointi- ja laadunvarmistusmenettelyissä, liitostuotteiden tyyppitestausten varmistuksessa,
 • johtojen liitostyötä tekevien urakoitsijoiden ja
  asentajien pätevöintimenettelyssä ja
 • suositusten sekä asennus- ja työohjeiden ylläpidossa
  ja täydennyksessä laadunvarmistuksen  osalta.

ET suosittelee käyttämään kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohdoissa vain standardin mukaisia korkealaatuisia osia ja pätevöityjä liitostöiden tekijöitä

Laadunvarmistustyö pohjaa vuosikymmenten kokemukseen, kehittämiseen ja tarkkaan tilastointiin (tekniset tilastot). Nykyinen toimintamalli ja laadunvarmistuksen taso on asettunut tämän työn tuloksena nykyiselle tasolleen ja laadunvarmistuksen tarpeita tarkastellaan säännöllisesti. Laadunvarmistuksella pyritään vähentämään ennakoimattomien verkostovaurioiden syntyä ja varmistamaan verkkoinvestointien korkea laatu ja käytettävyys.

Sertifioitujen ja tyyppitestattujen osien ja pätevöityjen asentajien käyttö asennustyössä eivät ole viranomaisvaatimuksia, vaan laadunvarmistusjärjestelmään osallistuminen on vapaaehtoista yrityksille. ET:n suositusta seuraten Suomen kaukolämpöyritykset kuitenkin hankinnoissaan varsin kattavasti edellyttävät sertifioituja tuotteita, tyyppitestattuja ratkaisuja ja pätevöityjen asentajien käyttöä liitostöissä.

Tehdasvalmiiden osien laadunvarmistus

Tehdasvalmiiden standardin mukaisten tuotteiden sertifioinnista vastaa eurooppalaisella sertifiointimenettelyllä kaukolämpöalan eurooppalainen yhteistyöjärjestö Euroheat & Power (EHP-sertifikaatti ja –merkki). Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot sekä yksiputkirakenteena (2Mpuk-rakenne) että kaksiputkirakenteena (Mpuk) ja venttiilielementeissä käytettävät sulkuventtiilit ovat EHP-sertifioinnin piirissä.

Ajantasaiset voimassa olevat EHP sertifikaatit: Euroheat & Power Certification Programme

Liitostuotteet

Liitostuotteiden osalta ET suosittaa käyttämään liitostöissä vain tyyppitestattuja liitosratkaisuja.

Tällä sivulla on listattu tuotteita ja ratkaisuja, joilla tehtyjen liitosten on todettu täyttävän standardin vaatimukset ja ne ovat läpäisseet tyyppitestaukset akkreditoiduissa testauslaitoksissa. Tyyppitestattuja liitosratkaisuja on listattu alla olevassa tiedotteessa ”Kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit”.

Pätevöityjä liitostöiden tekijöitä ja liitostöitä tarjoavia yrityksiä

Keskeinen liitostöiden laadunvarmistusmenettely on kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen liitostöihin pätevöityjen asentajien ja urakointiyritysten pätevyysrekisteri (alla dokumenteissa kulloinkin voimassa oleva ja päivitetty julkaisu).

Voimassa oleva pätevyysrekisteri ja rekisterin päivityksiä julkaistaan tällä sivulla vuosittain ja lisäksi tarvittaessa, vuoden pääpäivitys julkaistaan maaliskuussa.

Vuoden 2020 alusta alkaen rekisterin ylläpidosta on vastannut Muoviteollisuus ry. Lisätietoa Muoviteollisuus ry:n osuudesta yhteistyössä on kotisivujen www.plastics.fi  tietosivulla Kaukolämpöjaosto.

Liitostöitä tekevän yrityksen ja/tai tekijän pätevöinti ja rekisteröinti

Ota yhteyttä pätevyysrekisterin ylläpitäjään: Yhteydenotto

Selostus järjestelmästä ja vaatimuksista alla ”Pätevyysrekisteri osana laadunvarmistusta – järjestelmän kuvaus ja hakuohjeet”.

Rekisteriselosteet löytyvät Muoviteollisuus ry:n (https://www.plastics.fi/kaukolampo)

ja Energiateollisuus ry:n verkkosivuilta (https://energia.fi/jarjestona/yhteystiedot/tietosuoja).

Teräsputkien virtausputkien yhteen liittäminen ja hitsaustyön laadunvarmistus

Teräksisten virtausputkien hitsaustöitä saavat suorittaa
ainoastaan ammattitaitoiset ja rakennuttajan hyväksymät hitsaajat. Vaadittu
laatutaso ja valvonta on kuvattu erillisissä tiedotteissa.

 

Järjestelmään liittyvät ohjeet ja tiedotteet ovat alla olevissa liitteissä.

Lataa Patevyysrekisteri osana laadunvarmistusta n jarjestelman kuvaus ja hakuohjeet 20240411 (PDF) Lataa Tiedote: Kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen valmisosat Sertifikaatit 23122021 (PDF) Lataa Tiedote Kaukojäähdytys ja kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta Liitosratkaisut 24.6.2024 (PDF) Lataa Kaukojaahdytys- ja kaukolampoasentajien ja urakoitsijoiden patevyysrekisteri (paivitetty 26.6.2024) (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 50 440 9673

Siirry takaisin sivun alkuun