Mitä olet etsimässä?

3.3 Kuluttajan tulee saada vahvistus puhelimitse tehdyn sopimuksen jälkeen

Sähkönmyyjän on lähetettävä sopimusvahvistus viivytyksettä ja viimeistään kahden viikon kuluttua sopimuksen tekemisestä. Kuluttajan tulee saada vahvistus uudesta sähkösopimuksesta mahdollisimman pian puhelun jälkeen, ja joka tapauksessa kuitenkin viimeistään ennen sähköntoimituksen alkua.

Vahvistuksen tulee olla kirjallinen tai kuluttajan pyytäessä sähköinen siten, että kuluttaja voi tallentaa tiedot muuttumattomina. Vahvistuksessa pitää olla kattavat tiedot tehdystä sopimuksesta sekä siihen sovellettavista hinnoista ja muista ehdoista. Loppukäyttäjän sopimukseen tai tälle lähetettävään vahvistusilmoitukseen on sisällytettävä yhteenveto keskeisistä sopimusehdoista näkyvästi ja ytimekkäällä ja yksinkertaisella kielellä. Lisäksi ns. pörssisähkösopimusten osalta sopimuksessa tai vahvistuksessa on sähkönmyyjän kerrottava tiedot tällaisen sopimuksen tarjoamista mahdollisuuksista, kustannuksista ja riskeistä sekä sopimuksen edellytyksenä olevista vaatimuksista mittauslaitteistolle.

Kuluttajan tulee saada peruuttamislomake ja -ohje viimeistään vahvistuksen yhteydessä. Jollei sopimusvahvistusta lähetetä, sopimus ei sido kuluttajaa.

Vinkki kuluttajalle:
Lue tarkoin sopimuksesi keskeisimmät ehdot ja tarkista, että ne vastaavat puhelussa sovittua. Tarkista ainakin, mitä vahvistuksessa sanotaan hinnasta, sen muuttumisesta, mahdollisista hinnastoista, sopimuksen kestosta (voimaantulo, sopimuksen mahdollisesta määräaikaisuudesta), toimituksen alkamisajankohdasta tai laskutustavasta. Vahvistuksessa pitäisi olla linkki yleisten ehtojen tallennettavissa olevaan versioon. Voit myös pyytää yleiset ehdot kirjallisena.

Siirry takaisin sivun alkuun