Sähköntuotanto

Sähköä tuotetaan Suomessa monipuolisesti usealla eri energianlähteellä ja tuotantomuodolla. Tärkeimmät sähkön tuotannon energialähteet ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu ja puupolttoaineet. Tuulivoiman osuus on vielä varsin pieni, mutta se on kasvanut selvästi viime vuosina.

Sähköntuotanto energialähteittäin 2016


Energiavuosi 2016 - Sähköntuotanto energialähteittäin

Energiateollisuus: Energiavuosi 2016

Vesivoiman osuus sähköntuotannosta vaihtelee tuntuvasti sen mukaan, millainen vesitilanne kulloinkin on. Hyvänä vesivuonna kotimaisen vesivoiman osuus on luonnollisesti keskimääräistä korkeampi, mutta silloin sähköä tuodaan myös pohjoismaisilta markkinoilta, lähinnä Ruotsista ja Norjasta. Sitä kautta vesitilanne heijastuu aina myös fossiilisten polttoaineiden, lähinnä hiilen käyttöön sähköntuotannossa.

Suomessa on noin 120 sähköä tuottavaa energiayritystä ja noin 400 voimalaitosta, joista yli puolet on vesivoimalaitoksia. Maamme sähköntuotanto on moneen muuhun Euroopan maahan nähden varsin hajautettua. Monipuolinen ja hajautettu sähkön tuotantorakenne lisää sähkön hankinnan varmuutta.

Sähköstä lähes kolmannes tuotetaan yhteistuotantona lämmöntuotannon yhteydessä, jolloin polttoaineen energiasisältö käytetään mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. Jopa 90 % polttoaineen energiasta saadaan muutettua sähköksi ja lämmöksi.

Suomi on osa yhteispohjoismaisia sähkömarkkinoita, joilla vallitsee vapaa kilpailu.

Tuotanto voidaan energialähteiden lisäksi jaotella sen mukaan millaisessa voimalaitoksessa sähkö on tuotettu (esim. onko kyseessä lämpövoimalaitos vai muu tuotanto) sekä sen mukaan miten tuotanto vaihtelee ajallisesti. Osa voimalaitoksista on tyypillisesti käytössä jatkuvasti täydellä teholla ja osan tuotanto vaihtelee tuotantomahdollisuuksien tai kysynnän mukaan. Sähköverkon tasapainon ylläpitämiseksi kulutuksen lyhyenkin ajan vaihtelun mukaan tarvitaan ns. säätövoimaa, josta löydät lisätietoa täältäLisätietoja