Kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä kaukojäähdytystä 

Kaukojäähdytys on keskitetysti tuotetun jäähdytetyn veden putkistoissa tapahtuvaa jakelua useille rakennuksille, joissa sitä hyödynnetään ilmastoinnin jäähdytykseen. Keskitetyllä tuotannolla päästään suurempiin yksikkökokoihin, jolloin energiaa voidaan tuottaa kustannustehokkaasti.

Rakennuskohtaiseen jäähdytykseen verrattuna kaukojäähdytys on myös ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Se on lisäksi hinnaltaan kilpailukykyinen, vaivaton ja luotettava jäähdytysenergian lähde.  

Kaukojäähdytystä käyttävät rakennukset hyötyvät kaukojäähdytyksestä monin tavoin: jäähdytyskoneiden aiheuttama ilma- ja runkoäänet ja tärinä vältetään, jäähdytyskoneille varatut tilat vapautuvat muuhun käyttöön, julkisivua rumentavia lauhdutusyksiköitä ei tarvita eikä siten myöskään jäähdytyskoneiden huollolle ja kunnossapidolle ole tarvetta.
Kaukojäähdytys yleistyy nopeasti 


Kaukolämpöyritykset tarjoavat kaukojäähdytystä jo usealla paikkakunnalla Suomessa. Toimintaperiaate on verrattavissa kaukolämmitykseen sillä poikkeuksella, että kaukojäähdytyksessä asiakkaalta siirretään ylimääräinen lämpö energiayrityksen kaukojäähdytysveteen. 

Jäähdytystarve johtuu paitsi auringosta myös rakennusten sisäisistä lämmönlähteistä kuten koneista, tietokoneista ja muista sähkölaitteista. Rakennuksessa voi esiintyä kylminä vuodenaikoina jäähdytystarvetta samanaikaisesti lämmitystarpeen kanssa. Kaukojäähdytysenergiaa voidaan toimittaa myös teollisuuden prosessien tai elintarviketeollisuuden valmistus- ja säilytystilojen jäähdyttämiseen.

Kaukojäähdytys voi olla kaukolämpöyrityksille liiketoimintaa täydentävä palvelu. Palvelu voi toimia kaukolämpöyrityksen puitteissa, jossa on jo olemassa asiakaspalvelua varten tarvittava organisaatio, käyttö- ja kunnossapitotekniikka ja muu tekninen osaaminen.

Lisätietoja


Lisätietoja kaukojäähdytyksestä

Esitykset

28.05.2018

Kaukojäähdytys 2017 graafeina

Julkaisut

13.01.2016

Rakennusten jäähdytysmarkkinat - tutkimushanke

Rakennusten jäähdytyksessä on tapahtunut ja tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa tuottamaan rakennusten jäähdytys mahdollisimman tehokkaasti. Näistä lähtökohdista lähdettiin selvittämään sekä rakennuskannan nykyinen jäähdytystarve että sen kehitys vuoteen 2030.

Tiedotteessa on tutkimuksen keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä; lisäksi VTT:n laatima tutkimusraportti.

Julkaisut

13.01.2016

Tehokas CHP, kaukolämpö ja jäähdytys Suomessa 2010 - 2025

Energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa jäsenmaita ilmoittamaan nykyisen lämmön- ja sähkön yhteistuotannon tilanteen ja kaukolämmön kulutuksen sekä arvion tilanteen kehittymisestä noin 10 vuoden aikajänteellä. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa aluetasolla kaukolämmön nykyisestä tuotannosta ja investoinneista uuteen tai korvaavaan tuotantokapasiteettiin sekä tuotannon tehokkuudesta. Tiedotteessa on tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä; lisäksi VTT:n laatima raportti.