Mitä olet etsimässä?

YM:n asetus yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittujen kaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta

”Aurinkovoimaloiden alue” -kaavamääräykset sisältyvät kaikkiin kaavatasoihin uusina kaavamerkintöinä. Näiden kaavamerkintöjen mukaan ottaminen saattaa ohjata tulkintoihin, joiden mukaan aurinkovoimaloiden sijaintia tulisi voimalan vaikutuksista ja kokoluokasta riippumatta ohjatta nimenomaisella kaavoituksella. Tämä voi johtaa siihen, että merkittäviä aurinkovoimaloita ei enää sallittaisi rakentaa ilman maakuntakaavavarausta ja kuntakaavoitusta edellytettäisiin aina esim. suunnittelutarveratkaisun sijaan. ET katsoo, että näistä kaavamerkinnöistä säätäminen on ennenaikaista aurinkovoimaa koskevaan valmisteilla olevaan ohjeistukseen nähden.

Nykyisessä YM:n asetuksessa (31.3.2000) on ”viheryhteystarve” -kaavamerkintä. Nyt yleis- ja maakuntakuntakaavan esitetään lisäksi myös ”viheryhteys”-, ”ekologinen yhteys” – ja ”ekologisen yhteyden tarve” -kaavamerkintöjä. Uusiksi kaavamääräyksiksi esitetään myös ekologisen kompensaation aluetta asemakaavaan ja yleiskaavaan sekä ekologista kehittämisaluetta maakuntakaavaan. ET esittää huolena sen, että näihin uusiin merkintöihin tulee liittymään tulkintavaikeuksia niille sallittavien toimintojen osalta.

Nykyisessä YM:n asetuksessa (31.3.2000) maakuntakaavassa on ”pääjohto tai -linja”-, yleiskaavassa ”johto tai linja”- ja asemakaavassa ”johtoa varten varattu alueen osa” -merkinnät. Nyt maakunta- ja yleiskaavaan esitetään ”pääsähkölinja”-, ”uusi pääsähkölinja” – ja ”pääsähkölinjan yhteystarve” -merkintöjä. Asemakaavoissa säilyisi nykyisen asetuksen merkintä. ET toteaa, että pääsähkölinja-termi ei ole käytössä teknisessä mielessä eikä puhekielessäkään ja siten tämä termi ei ole tarkoituksenmukainen myöskään kaavoituksessa. Kaavoissa tulee voida osoittaa kaikki olemassa olevat ja suunnitteilla olevat sähkölinjat sekä yhteystarpeet, jotka vaikuttavat alueen käyttöön rajoittaen muuta maankäyttöä. ET esittää kaavamerkintää ”sähkölinja” riippumatta sähkölinjan teknisestä tarkoituksesta ja toteutuksesta, mutta sähkölinjojen eri jännitetasot (400 kV ja 110 kV) tulee olla osoitettavissa esim. viivan paksuudella tai viivaan liitettynä lukuna. 

ET toteaa, että nykyisessä ja ehdotetussa asetuksessa on useita teollisuuden kaavamääräyksiä, kuten T, TT, TY, TV, T/kem, ET, EN ja EJ -merkinnät. Käytännössä näille alueille sallittavat toiminnot vaihtelevat kunnittain. Kaavoituksen joustavuuden vuoksi kaavamerkintöjen käyttöä ja tulkintaa tulee asetuksella ohjata siten, että näille alueille voidaan joustavasti sijoitta erilaisia teollisuustoimintoja.  

Lataa YM_Asetus yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittujen kaavojen esitystavasta30112023 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun