Mitä olet etsimässä?

Tuulivoimamelun terveys- ja ympäristövaikutukset – VTT ja TTL, 2014

Hankkeessa laadittiin kirjallisuusselvitys tuulivoimamelun terveys- ja viihtyisyysvaikutuksista sekä kehitettiin tuulivoimamelun ominaispiirteisiin ja häiritsevyyteen liittyvää mittaristoa. Hankkeessa tuotettiin tausta-aineistoa valmisteltavaan valtioneuvoston asetukseen tuulivoimamelusta.

Asetuksella tullaan säätämään tuulivoimaa koskevista
meluohjearvoista sekä niiden soveltamista eri alueille.

Työterveyslaitoksen (TTL) selvityksessä ”Tuulivoimalamelun
terveysvaikutukset” todettiin tieteellisen tutkimuksen osoittavan,
että tuulivoimamelulla ei ole tutkituilla tasoilla terveysvaikutuksia.
Tuulivoimamelun häiritsevyys alkaa, kun ulkomelutaso ylittää 40 dB.

Linkki tutkimukseen:
http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/sivut/tuulivoimalamelun_terveysvaikutukset.aspx

VTT:n raportissa ”Tuulivoimalan
meluvaikutukset: häiritsevyysmittaristo ja sen käyttö” esitetään menetelmät
tuulivoimamelun mahdollisten häiritsevyystekijöiden (impulssimaisuus,
kapeakaistaisuus ja sykintä) määrittämiseksi ja ehdotus ”sanktioiksi”, jotka
lisätään meluun verrattaessa mitattua melua sallittuun tasoon.

Hankkeen rajoittajia olivat YM, TEM, Suomen tuulivoimayhdistys
ry ja Ympäristöpooli.

Lataa TUMEVA_Hairitsevyysmittaristo_Final (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun