Mitä olet etsimässä?

Tulvasuojelun tavoitteet ja keinot Kemijoen vesistössä – Koskikara-Konsultointi ky.

Tämä mielipideselvitys on tehty Rovaniemen kaupunginosayhdistysten, Saarenkylän Omakotiyhdistys r.y ja Rantaviirin Asukasyhdistys r.y., aloitteesta ja osarahoittamana. Selvitystyön on toteuttanut Koskikara-Konsultointi ky.

Selvitystyön rahoittivat: Rovaniemen kaupunki, Lapin liitto, Lapin Kauppakamari r.y., Saarenkylän omakotiyhdistys r.y., Rantaviirin Asukasyhdistys r.y. ja Ympäristöpooli.

Ehdotuksessa Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on vain kaksi vaihtoehtoa, joilla Kemijärven ja Rovaniemen tulvasuojelutavoitteet voidaan saavuttaa. Nämä ovat:

  • uuden altaan tai altaiden rakentaminen Kemijärven yläpuolella
    tai
  • Kemijärven nykyisen säännöstelyn ylärajan ylittäminen 1,8 metrillä tarvittaessa, mikä merkitsee nykyisten pengerten korottamista metrillä ja uusien pengerten rakentamista Kemijärven rannoille sekä Rovaniemen rantojen pengertämistä yhteensä neljä kilometriä.

Elokuussa 2014 Asukasyhdistys Rantaviiri ry. ja Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. päättivät toteuttaa mielipideselvityksen näiden kahden vaihtoehdon paremmuudesta ja hyväksyttävyydestä.

Mielipideselvitys suunnattiin useille eri ryhmille Kemijoen vesistön alueella sekä avoimena nettikyselynä kaikille Kemijoen tulvariskien hallinnasta kiinnostuneille. Mielipideselvityksen tulokset on analysoinut ja selvityksen yhteenvedon laatinut tutkimusmenetelmien ja tilastotieteen yliopisto-opettaja FM Marianne Silen Lapin yliopistosta. Selvitystyön tulokset on tarkoitettu Kemijoen tulvaryhmän, Kemijoki-alueen kuntien, Lapin liiton, eri ministeriöiden ja valtioneuvoston käyttöön.

Yhteenveto kyselystä

Taulukko 7. Eri vastaajatahojen näkemykset tulvasuojelun keinoista yhteisaineistossa

kuntapäättäjät        piirihallitukset             postikysely         avoin nettikysely       Yhteensä

 

lkm

%

lkm

%

lkm

%

lkm

%

lkm

%

allas

40

74,1

17

70,8

65

65,7

419

68,4

541

68,5

penkereet

4

7,4

5

20,8

11

11,1

105

17,1

125

15,8

ei kumpikaan

10

18,5

2

8,3

23

23,2

89

14,5

124

15,7

Yhteensä

54

100,0

24

100,0

99

100,0

613

100,0

790

100,0

Lataa Kemijoen_vesiston_tulvakysely_loppuraportti_23_1_2015 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun