Mitä olet etsimässä?

Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden jätevesien käsittelystä – Pöyry Finland Oy 2016

Pesureiden käyttöotto polttolaitoksissa yleistyy savukaasun päästörajojen tiukentumisen sekä lämmöntalteenoton taloudellisten tekijöiden vuoksi. Pöyry on selvittänyt pesureiden ja lauhduttimien jätevesien ja lietteiden ominaisuuksia, vaikutuksia ympäristöön sekä vaikutusten arviointimenetelmiä. Selvityksessä kerättiin tietoa mahdollisuuksista jätevesien käsittelemiseksi ja lietteiden hyödyntämiseksi sekä luvitus- ja sopimuskäytännöistä.

Selvityksessä
todettiin, että jätevesien ominaisuuksista tyypillisesti eniten kiinnitetään
huomioita lämpötilan ja pH:n lisäksi kiintoaineen, raskasmetallien ja sulfaatin
pitoisuuksille. Niiden vaikutukset vastaanottavassa vesistössä riippuvat
voimakkaasti vesistön tyypistä, mutta vedet voidaan tyypillisesti johtaa
turvallisesti vesistöön.

 Selvityksessä
todettiin, että suurissa polttolaitoksissa syntyvien savukaasupesureiden
jätevesien käsittelyvaatimukset tulevat todennäköisesti muuttumaan uusien
BAT-vaatimusten vuoksi. Pieniä polttolaitoksia koskevan PIPO-asetuksen
käsittelyvaatimukset todettiin viemäröitävien jätevesien osalta joissakin
tapauksissa perusteettomiksi. Selvityksen mukaan pesureihin liittyvät
luvituskäytännöt vaihtelevat huomattavasti ja myös jätevesien viemäriin
johtamissopimuksissa on eroavuuksia.

Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Lataa Savukaasupesurit_raportti_201216 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun