Mitä olet etsimässä?

Selvitys energiantuotannon raportointivelvoitteista – SYKE 2015

Energiantuotantoyrityksien
raportointivelvoitteita on selvitetty Energiateollisuus ry:n koordinoiman
Ympäristöpoolin teettämässä selvityksessä. Selvityksen toteutti Suomen
Ympäristökeskus (SYKE). Selvityksessä kartoitettiin tuotantoon, polttoaineiden
käyttöön ja päästöihin sekä muihin ympäristöllisiin asioihin liittyviä
raportointien perusteita, aikatauluja, raportointitapoja, tiedon jatkokäyttöä
sekä mahdollisuuksia raportoinnin helpottamiseksi.

Selvityksessä
tunnistettiin yhteensä noin 40 erillistä toistuvaa raportointivelvoitetta.
Yritykset raportoivat tiedot useiden erillisten järjestelmien kautta tai
erillisinä tiedostoina.  Tietoja
pyydetään eri muodoissa, toisistaan poikkeavaa kokonaisuutta koskien ja
eriaikaisesti. Selvityksen mukaan raportoitavien yksittäisten tietojen kirjo on
näin laajassa raportointivelvoiteviidakossa maltillisesti todettuna runsas.

Selvityksen perusteella raportointia helpottaisi
yhtenäisen sähköisen asiointijärjestelmän luominen. Sen avulla vältyttäisiin
päällekkäisen tiedon keräämiseltä, erillisten järjestelmien ylläpidolta ja
erillisillä tiedostoilla kerättävien tietojen jatkokäsittelyltä. Tietojen
syöttäminen yhteen yhtenäiseen järjestelmään yksinkertaistaisi yritysten
raportointia. Järjestelmään syötetyt tiedot voitaisiin tarvittaessa muuntaa eri
viranomaisten tarpeisiin sopiviksi ja niiden käyttöoikeuksia tarpeen mukaan
rajata. 

Lataa SYKEra_36_2015_Energiantuotannon_raportoinnit (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun