Mitä olet etsimässä?

Sähköautojen latauksen muodostama kuormitus- ja mitoitusteho erilaisissa toimintaympäristöissä – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

LUT-yliopiston toteuttamassa tutkimushankkeessa tutkittiin erityisesti talvipakkasten vaikutusta eri sähköautojen latauskäyttäytymiseen ja -tarpeeseen. Loppuraportti antaa eväitä sähköautojen latauskenttien sähkötehon mitoittamiselle suomalaisissa taloyhtiöissä.

Simuloitujen tulosten perusteella, älykäs kuormanhallinta
pienentää latauskentän huipputuntitehoa merkittävästi. Käytännön tasolla,
vaikka jokainen sähköautopaikka olisi varustettu 11 kW tehoon kykenevällä
latauslaitteella, tulee kuormanhallinnan ansiosta huipputuntitehoksi 2 – 3 kW
per auto, niiden lukumäärästä riippuen. Huipputuntitehosta tarkemmin
loppuraportin kappaleessa 6, ja erityisesti kappaleen lopussa, kuvassa 28. 

On syytä huomioida, että mitä kylmempi ulkolämpötila on,
sitä suuremmaksi sähköautojen latauskentän huipputuntiteho kasvaa.
Tutkimuksessa mitattiin sähköautojen latauskäyttäytymistä vain -20 asteeseen
asti. Näin ollen erityisesti Suomen kylmemmillä säävyöhykkeillä voi olla
tarpeen varautua latauskentän suurempaan huipputehoon, kuin mitä tutkimuksen
simulointitulokset osoittavat. 

Tutkimushankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös
sähköverkkojen pitkän tähtäimen suunnittelussa, sekä huippukulutustehon ja
-energian arvioinnissa. 

Sähkötutkimuspooli oli yksi hankkeen päärahoittajista. 

LUT-yliopiston
tiedote
 

Tietoa
sähkötutkimuspoolista

Lataa Sahkoautojen_latauksen_muodostama_kuormitus-_ja_mitoitusteho_erilaisissa_toimintaymparistoissa (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 828 1570

Siirry takaisin sivun alkuun