Mitä olet etsimässä?

Particle Emission Reduction Cost Analysis for Existing 1-20 MWfuel Solid Biofuel Plants in Finland – ÅF-Consulting

Työssä selvitettiin yleisesti saatavilla olevien hiukkasvähennystekniikoiden kustannukset. Tulosten mukaan komission vaikutustenarviointi yliarvioi päästöjen vähennyksen kustannustehokkuuden erityisesti alle 10 MW:n kattiloissa.

Työssä ei pystytty arvioimaan kustannuksia tilanteessa, jossa laitosalue ei mahdollista laitteen sijoittamista. Tämänkaltaisissa tilanteissa joustamaton rekisteröintimenettely johtaisi erittäin kustannustehottomaan päästöjen vähentämiseen.

Komissio antoi joulukuussa 2013 direktiiviehdotuksen pienten polttolaitosten (1-50 MW) päästöjen rajoittamiseksi. Direktiivissä ehdotettiin kiinteää biomassaa polttavien pienten kattiloiden hiukkaspäästörajaksi 45 mg/nm3. Suomalainen asetus pienille polttolaitoksille on turvannut määräyksillään hyvän ilmanlaadun ja vaatimuksena on ollut alle 150 mg/nm3 hiukkaspäästöt alle 10 MW:n kattiloille. Teknistaloudellisella selvityksellä haluttiin tutkia, vastaako komission vaikutusten arvioinnissa esitetyt kustannukset Suomen tilannetta.

Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Lataa MCP_Particle_Emission_Reduction_13.6.2014_FINAL (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun