Mitä olet etsimässä?

Kansalliset päästömittausten vertailumittaukset / VTT 2010

Savukaasujen kansalliset vertailumittaukset tehtiin 29.9.2010 Uusiutuvan energian tutkimuskeskuksen Energonin tiloissa Lahdessa. Mittausten kohteena oli teholtaan 2,5 MW:n öljykattilan savukaasut. Ympäristöministeriön, Energiateollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n, Teknologiateollisuus ry:n ja VTT:n rahoittamaan savukaasujen vertailumittauksiin osallistui kahdeksan päästömittauslaboratoriota.

Vertailumittausten tarkoituksena oli
selvittää suomalaisten päästömittauslaboratorioiden
päästömittausten laadullinen taso ja
selvittää, ovatko SFS-EN 14181- standardin periaatteet selvillä 
laboratorioille sekä korjata
mahdollisia standardin soveltamiseen liittyviä virhetulkintoja.

Tulokset osoittavat, että savukaasujen
mittaustulokset eroavat toisistaan joissakin tapauksissa 
merkittävästi. Lisäksi standardin
SFS-EN 14181 soveltamisessa usealla laboratoriolla on puutteita ja 
laboratorioiden määrittelemät laitoksen
kiinteiden mittalaitteiden (AMS) kalibrointifunktiot olivat 
joissakin tapauksissa virheellisiä.
Tämä voi johtaa muun muassa siihen, että vuotuisissa ASTtarkasteluissa 
saadaan virheellisiä johtopäätöksiä
AMS-laitteiden toiminnasta.

Verrattaessa näitä tuloksia vuonna 2005
tehtyjen vertailumittausten tuloksiin, voidaan todeta pitoisuusmittauksissa esiintyvän
edelleen joissakin tapauksissa merkittäviä eroja. Standardin SFS-EN 
14181 soveltamisessa
kalibrointifunktioiden määrittämisen osalta on sen sijaan tapahtunut edistystä.

Tämän raportin havainnot osoittavat
selvästi sen, että päästömittausten laadunvarmistuksessa on vertailumittauksilla tärkeä rooli,
minkä vuoksi kansallisia vertailumittauksia tulee Suomessa järjestää 
säännöllisin väliajoin. Näin voidaan
varmistua päästömittaajien tasosta ja kohdentaa tarvittavat 
parannustoimet jo hyvissä ajoin
oikeisiin kohtiin, jotta virheellisiltä tuloksilta ja tulkinnoilta 
vältyttäisiin.

Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Lataa Vertailumittaus2010_raportti (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun