Mitä olet etsimässä?

Joint Declaration: EU:n kestävän rahoituksen kriteerien tulee tukea siirtymää ilmastoneutraaliin Eurooppaan

EU:n kestävän rahoituksen kriteerien tulee tukea
siirtymää ilmastoneutraaliin Eurooppaan

Energiateollisuus on sitoutunut Suomen
hiilineutraalisuustavoitteeseen vuodelle 2035, tuemme vahvasti EU:n
ilmastoneutraalisuustavoitetta vuodelle 2050 sekä vuoden 2030 tavoitteen tiukentamista
kuten komissio on esittänyt. Jäsenyrityksemme haluavat olla tuotteillaan
ratkaisijan ja mahdollistajan roolissa ilmastoneutraalissa tulevaisuudessa.
Voidaksemme tehdä tulevaisuuden kustannustehokkaasti ja siten että suomalaiset
energiaa käyttävät asiakkaat voivat hyvin, tarvitsemme kaikki tavoitetta
toteuttavat teknologiat mukaan tulevaisuuteen. Komission kestävän rahoituksen
taksonomian esityksessä meitä huolestuttaa erityisesti se että:

 • Komission
  lähestymistapa ei ole teknologianeutraali eikä se kaikilta osin edistä
  ilmastotavoitteiden saavuttamista. Komission luonnoksessa ei tunnisteta,
  että siirtymässä tarvitaan kaikkia päästövähennyskeinoja.
 • Kriteeristöllä
  muodostetaan sektorikohtaisen lainsäädännön kanssa päällekkäistä ohjausta
  rahoitussektorin kautta, eikä kriteeristössä huomioida järjestelmätason
  vaatimuksia hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiselle.

EU-instituutioiden tulee varmistaa, että kestävän
rahoituksen kriteereissä noudatetaan teknologianeutraalia lähestymistapaa ja
huomioidaan tasapuolisesti kaikki päästöttömät energiantuotantomuodot.

Lataa Technology-neutral-sustainable_finance_-_Joint_Declaration (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun