Mitä olet etsimässä?

Hukkalämpöjen hyödyntäminen

Energiateollisuus ja kaukolämpöala tekivät toukokuussa 2018 sitoumuksia ja toimenpide-esityksiä lämmitysmarkkinoiden kehittämiseksi. Lisäksi julkaistiin selvitys kaukolämpöverkkojen avaamisesta kilpailulle. Samalla päätettiin seurata, miten yritykset ovat lähteneet toteuttamaan tuolloin päätettyjä toimenpiteitä. Seurantaa on toteutettu kyselyillä ET:n kaikille kaukolämpöjäsenille huhtikuussa 2019 ja kesäkuussa 2020. Tässä esitykseen oon koottu vuoden 2020 kyselyn keskeisimmät tulokset. Tuloksista käy ilmi että , geoenergian ja lämpöpumppujen osuus kasvaa merkittävästi ja kaikkien ei-polttavien lämpöjen osuuden arvioidaan kasvavan nykyisestä 10 prosentista 30 prosenttiin seuraavan runsaan kymmenen vuoden aikana.

Lataa Hukkalampokyselyn_Yhteenveto_20202910 (PDF) Lataa Hukkalampokyselyn_Yhteenveto_20202910 (PowerPoint)
Siirry takaisin sivun alkuun