Mitä olet etsimässä?

Sähköverkon valvontamallin uudistus

Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelua neljän vuoden valvontajaksoissa. Nykyinen valvontajakso käynnistyi 2020. Perinteisesti uudelle valvontajaksolle siirryttäessä valvontamenetelmiin tehdään muutoksia. Vuoden 2022 alusta tehtiin poikkeuksellisesti merkittäviä muutoksia valvontamenetelmiin kesken valvontajakson. Seuraavan kerran valvontamenetelmiä päivitetään 2024 alusta.

Valvontamenetelmiä kehitettäessä tulee ottaa huomioon seuraavat yleiset tavoitteet:  

  • jatkuvuus, ennakoitavuus ja yllätyksettömyys  
  • yksinkertaisuus ja ymmärrettävyys  
  • oikeat ohjausvaikutukset

Valvontamenetelmien tulee mahdollistaa, että sähköverkkoyhtiöt voivat toteuttaa niille laissa asetetut vaatimukset mukaan lukien lain edellyttämät toimitusvarmuusinvestoinnit. Regulaation tulee lisäksi taata omistajille sähkömarkkinalain mukainen kohtuullinen tuotto. Regulaatiojärjestelmän tulee perustua kannustimiin. Laadukkaan ja tehokkaan toiminnan kannustavuutta pitää lisätä. Menetelmien tulee kannustaa verkkojen kehittämiseen asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin.  
 
Luonnollisesti tavoitteena tulee olla verkkoyhtiöiden yhdenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. Tämä edellyttää yhtiöiden avoimuuden, vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä. Tähän on kehitettävä uusia työkaluja.  

Poikkeuksellisesti Energiavirasto teki valvontamenetelmiin vuoden 2022 alusta muutoksia kesken kuluvan valvontajakson. Taustalla oli sähkömarkkinalain muutos. Tässä yhteydessä verkkokomponenttien yksikköhinnat päivitettiin ja riskittömän koron määritystapaa muutettiin. Muutosten seurauksena verkkoyhtiöiden sallittu liikevaihto laski merkittävästi. 

Energiateollisuus katsoo, ettei valvontamenetelmien muuttamiselle kesken valvontajakson ollut perusteita. Muutos on aiheuttanut merkittävää epävarmuutta toimialalle ja heikentänyt Suomen uskottavuutta kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Vaikutukset eivät rajoitu vain verkkoyhtiöihin. Vaikutukset kohdistuvat myös palveluntuottajiin ja verkonrakennustoimijoihin.  
 
Sähköverkon valvontamenetelmiä kehitetään parhaillaan seuraavalle vuonna 2024 alkavalle valvontajaksolle. Energiateollisuus kannattaa laaja-alaista sidosryhmäkeskustelua valvontamenetelmien kehityksestsä. On tärkeää, että valvontamenetelmien kehittämisessä huomioidaan kaikki keskeiset sidosryhmät ja erilaiset näkemykset. Tulevien valvontamenetelmien tulee mahdollistaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi sekä huolto- ja toimitusvarmuuden varmistamiseksi välttämättömät investoinnit ja verkon kehittäminen sekä kannustaa uusien kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen. Valvontamenetelmämuutoksien tulee perustua huolelliseen vaikutustenarviointiin. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Myllypuron siltarumpu

Siirry takaisin sivun alkuun