Energia-ala työnantajana

Energia-ala työllistää nyt ja tulevaisuudessa tuhansia suomalaisia. Sinunkin tuleva työnantajasi voi olla energia-alalla toimiva yritys tai organisaatio. Työtehtävät ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia. Energia-alalla työtä tarjoavat mm. voimalaitokset, sähkö- ja kaukolämpöyhtiöt sekä verkostourakointiyhtiöt. Lisäksi energia-alan ammattilaisia työskentelee julkishallinnon, viranomaistahojen, energia-alan järjestöjen ja muiden sidosryhmien palveluksessa.

Alan henkilöstön ikääntyminen ja suurten ikäluokkien nopea eläkkeelle siirtyminen kasvattaa alan työvoiman tarvetta vuosi vuodelta. Uusia osaajia tarvitaan jatkuvasti. Energiaa tuotetaan ja käytetään paikallisesti, siksi energia-alalla on työpaikkoja joka puolella Suomea.

Energia-alan yritykset tarvitsevat tulevaisuudessa uutta työvoimaa kaikentyyppisiin tehtäviin kaikissa henkilöstöryhmissä. Ala tarjoaa haasteellisen toimintaympäristön yhteiskunnallisesti erittäin merkittävällä toimialalla.

Oletko parhaillaan miettimässä, mitä tekisit peruskoulun jälkeen? Millainen koulutus johtaisi kiinnostavalle alalle ja kiinnostaviin tehtäviin? Energia-alan koulutusta ja työllistymisvaihtoehtoja esitellään tarkemmin Energiamaailma-sivuilla.

Energia-alan työmarkkinat vuonna 2020

Energiateollisuus ry:n toimisto on yhteistyössä työmarkkinavaliokunnan kanssa laatinut skenaariotyön, joka kuvaa energia-alan tilaa Suomessa vuonna 2020 työmarkkinatoiminnan näkökulmasta.

Skenaariotyö perustuu keväällä 2010 toteutettuun skenaariokyselyyn, johon vastasi 52 Energiateollisuus ry:n jäsenyritystä. Työssä on hyödynnetty Energiateollisuus ry:n julkaisua Visio 2050.

LiitePäivämääräKoko
27.09.2010392 Kt
27.09.2010479 Kt