Sähkötilastot

Energiateollisuus ry julkaisee kuukausittain sähkön hankintaa ja kulutusta ennakoivan kuukausitilaston. Lisäksi tuotamme vuosittaista tietoa sähkön tuotannosta ja kulutuksesta maakunta- ja kuntakohtaisella tasolla sekä sähkön hankinnasta energialähteittäin. Alla on vielä eritelty julkaisemamme sähkötilastot.

Energiateollisuus ry julkaisee seuraavia sähkötilastoja:

 • Sähkön kuukausitilasto
  - Ennakkotietoa sähkön hankinnasta ja kulutuksesta
  - Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt
  - Lämpötilakorjattu sähkön kulutus
  - Sähkön nettotuotanto, tuonti ja vienti
 • Sähkön tuotantotilasto (vuosittain)
  - Sähkön tuotanto, tuonti ja vienti
  - Sähkön tuotanto maakunnittain
  - Sähkön hankinta energialähteittäin
 • Sähkön kulutustilasto (vuosittain)
  - Sähkön käyttö ja verkostohäviöt
  - Sähkön käyttö maakunnittain ja kunnittain
 • Sähkön keskeytystilasto

Lisätietoja sähkötilastoista:
Merja Tanner-Faarinen, merja [dot] tanner-faarinen [at] energia [dot] fi, 09 5305 2114
 

Lisätietoja keskeytystilastoista:
Esa Niemelä, esa [dot] niemela [at] energia [dot] fi, 09 5305 2117