Tilastot kestävän edunvalvonnan tukena

Tilastot ovat olennainen osa edunvalvontaa. On tärkeää, että jo päätösten valmisteluvaiheessa on käytettävissä tutkittua tietoa sekä luotettavia tilastoja. Täten tehdyt päätökset pohjautuvat faktoihin. Tilastotuotanto palvelee omalta osaltaan kestävän energiapolitiikan tekemistä.

Energiateollisuus ry laatii sähköön ja kaukolämpöön liittyvää tilastotietoa. Sähköstä julkaisemme kuukausittain hankintaa ja kulutusta ennakoivan kuukausitilaston. Lisäksi tuotamme vuosittaista tietoa maakunta- ja kuntakohtaisella tasolla. Tuotamme myös tietoa sähkönjakelun keskeytyksistä.

Kaukolämmöstä julkaistaan vuosittain kattava, yrityskohtaista tietoa sisältävä Kaukolämpötilasto. Lisäksi julkaisemme tietoa kaukolämmön hinnasta, keskeytyksistä ja kaukojäähdytyksestä sekä kaukolämmön teknisiä tilastoja.

Energiateollisuus ry julkaisee myös asiantuntevia esitteitä ja julkaisuja sekä tukee tutkimuspoolien kautta energia-alan tutkimustoimintaa. Suurin osa ET:n julkaisuista, selvityksistä ja tutkimuksista löytyy materiaalipankistaEnergiavuosi kalvosarjat

Esitykset

23.01.2017

Energiavuosi 2016 - Sähkö

Esitykset

20.10.2016

Energiavuosi 2015 - Kaukolämpö


Uusimmat tilastot


Lisätietoja

Hakala, Jonna
Sähköpostiosoite: jonna.hakala@energia.fi
Puhelin: +358 9 5305 2114
Lisätietoja:
Sähkötilastot
wilheta
Wilhelms, Taina
Sähköpostiosoite: taina.wilhelms@energia.fi
Puhelin: +358 9 5305 2115
Lisätietoja:
Kaukolämmön tilastot, finanssisääntely ja -markkinat