Mitä olet etsimässä?

Lausunto valmiuslain varautumisvelvollisuuta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Pidämme hyvänä soveltamisalan laajentamista julkisia hallintotehtäviä hoitaviin yhteisöihin ja samalla varautumisen sisällön täsmentämiseen. Lisäksi päällekkäistä säätelyä tulee välttää ja vahvistaa yksityisen sektorin varautumista ensisijaisesti toimialakohtaisen erityislainsäädännön, sopimusten ja vapaaehtoistyön kautta.

Energiateollisuus ry (ET) kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

ET on pääsääntöisesti samaa mieltä työryhmän ehdotusten kanssa.

Pidämme hyvänä soveltamisalan laajentamista julkisia hallintotehtäviä hoitaviin yhteisöihin ja samalla varautumisen sisällön täsmentämiseen. Lisäksi päällekkäistä säätelyä tulee välttää ja vahvistaa yksityisen sektorin varautumista ensisijaisesti toimialakohtaisen erityislainsäädännön, sopimusten ja vapaaehtoistyön kautta.
Pidämme tärkeänä varautumista poikkeusolojen lisäksi myös normaaliolojen häiriö- ja kriisitilanteisiin. Em. tilanteisiin liittyvä lainsäädäntö ja valmiuslainsäädäntö muodostavat kokonaisuuden, jota on syytä kehittää kokonaisuus huomioon ottaen. Kannatammekin Orpon hallituksen ohjelman kirjausta kaikkien hallinnonalojen häiriö- ja poikkeustilannelainsäädännön läpikäymisestä. Valmiuslain ohella myös sektorikohtainen lainsäädäntö saattaa kaivata päivitystä varautumisen näkökulmasta.

Varautumisvelvoitetta ET ehdottaa täydennettäväksi siten, että julkiselle hallinnolle asetettaisiin harjoitteluvelvollisuus yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Menettelyistä voi tulla toimivia vain harjoittelemalla yhdessä. Haluamme myös korostaa selkeiden häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskevien viranomaisohjeiden tärkeää merkitystä.
Muilta osin viittaamme Elinkeinoelämän Keskusliiton ko. asiasta antamaan lausuntoon.

Lataa Lausunto_Valmiuslain varautumisvelvollisuus ja valmiuslain yleiset kehittamistarpeet (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

+358 50 301 1870

Siirry takaisin sivun alkuun