Mitä olet etsimässä?

Talousvyöhykkeen merituulivoimarakentamista sääntelevän lain kanssa syytä edetä nopeasti

Energiateollisuus pitää merituulivoiman rakentamista talousvesialueelle sääntelevä lakia tarpeellisena ja toivoo pikaista etenemistä. Eteneminen edellyttää myös riittäviä viranomaisresursseja, että luvitusprosessit etenevät. Merituulivoimalla on tärkeä rooli varsinkin vetytalouden kehittämisessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi tänään lausunnoille luonnoksen lakiesityksestä merituulivoiman rakentamisesta talousvyöhykkeelle. Esitys ei koske Metsähallituksen hallinnassa olevia aluevesiä, vaan niitä loitompana sijaitsevia talousvyöhykkeen vesiä, joiden kilpailutuksesta huolehtisi esitysluonnoksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva Energiavirasto. Esitysluonnos annetaan nyt lausuntokierrokselle, jonka päätteeksi hallitus jättää varsinaisen esityksensä syksyllä 2024.

Tuleva esitys on tarpeen, jotta tuulivoimaa voidaan kasvavissa määrin rakentaa myös merialueille. Merituulivoiman saatavuus on merkittävä tekijä, kun vähäpäästöistä energiaa tarvitseva teollisuus harkitsee investointien sijaintimaata. Tällä hetkellä Ruotsin talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeet pääsevät jo etenemään, ja huolena on, että Suomi jää kehityksessä jälkeen, ellei rakentamista saada liikkeelle.  

Fingrid selvittää parhaillaan merituulivoiman liittämismahdollisuuksia ja -pisteitä sähköverkkoon. Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista yhdistää merituulivoimapuisto myös suoraan vedyntuotantolaitokseen. Merituulivoiman hyödyt Suomelle muodostuvat erityisesti sen mukana tulevista teollisuuden investoinneista.

Lakiesityksen luonnoksessa talousvyöhykkeen merituulivoimalle esitetään uutta kilpailutusmallia, jossa valtioneuvosto valitsee työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä alueet ja Energiavirasto kilpailuttaa hankkeet.

– Toivomme, että yritysten kattavaa tietoa merituulivoimasta hyödynnetään kilpailutettavien alueiden valinnassa, toteaa Energiateollisuus ry:n tuulivoima-asiantuntija Annina Alasaari. – Joka tapauksessa lakihanke tulee toteuttaa niin, että minimoidaan viivästykset ja luvitus on sujuvaa ja ripeää, sillä hankkeita toteutetaan markkinaehtoisesti, ilman tukia, Alasaari jatkaa. – Kilpailutukseen ja luvitukseen tulee varata riittävät viranomaisresurssit, jotta prosessi pääsee etenemään sujuvasti.

Kilpailutuksissa tullaan huomioimaan myös laadulliset kriteerit, jotka voivat koskea esimerkiksi hankkeen ympäristövaikutuksia, paikallisen hyväksyttävyyden edistämistä tai verkkoon liittämistä. Laadullisilla kriteereillä tarkoitetaan siis muita kuin hintaan liittyviä kriteerejä, ja ne tullaan täsmentämään valtioneuvoston asetuksella.

– Laadullisten kriteereiden täsmentäminen olisi syytä tehdä mahdollisimman nopeasti, ja kriteerien pitää olla selkeitä ja tasapuolisia, Alasaari toivoo. – Valitussa mallissa on potentiaalia merituulivoimahankkeiden edistämiseen, kunhan etenemme ripeästi. Puhtaan energian tarjoamien kasvumahdollisuuksien kanssa ei kannata jäädä miettimään, vaan nyt pitää edetä.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Annina Alasaari

Asiantuntija

Energiantuotanto

Annina Alasaari

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 574 8233

Siirry takaisin sivun alkuun