Mitä olet etsimässä?

Sähkötilastot: Kylmä huhtikuu kasvatti sähkönkulutusta, ydinvoiman vuosihuollot vähensivät tuotantoa, sähkön keskihinta jopa laski maaliskuusta

Huhtikuun sähkönkulutus nousi viisi prosenttia vuoden 2023 huhtikuuhun verrattuna. Seisokit ja lakot vähensivät teollisuuden kulutusta, muun kulutuksen osuus nousi 19,5 % kylmien säiden takia. Sähkön keskihinta oli huhtikuussa 4,89 senttiä kilowattitunnilta.

Sähkön kokonaiskulutus nousi viisi prosenttia verrattaessa vuoden 2024 huhtikuuta edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Teollisuuden kulutus laski 13,5 %. Taustalla vaikuttavat poliittiset lakot ja joidenkin laitosten eri syistä aiheutuneet seisokit. Muu kulutus, jossa kotitaloudet ovat mukana, kasvoi peräti 19,5 %. Sähkön kohtuullinen keskihinta kannusti käyttämään sähkökattiloita lämmöntuotannossa ja kylmä huhtikuu kasvatti lämmöntarvetta myös kotitalouksissa. Varsinkin huhtikuun jälkipuolisko oli poikkeuksellisen viileä. Vuoden 2023 huhtikuu taas oli lämmin. Helsingin keskilämpötila huhtikuussa oli kaksi astetta edellisvuotta kylmempi, Jyväskylässä eroa oli noin puolitoista astetta.

Olkiluodon vuosihuollot vähensivät ydinvoiman tuotantoa. Sen osuus oli huhtikuussa 29 prosenttia, kun edellisessä huhtikuussa 45 % sähköstä tuotettiin ydinvoimalla. Väliaikaisesti heikentynyt ydinvoiman tarjonta ei kuitenkaan nostanut sähkön hintaa korkeaksi, vaikka kevään aikana on ollut kalliitakin yksittäisiä päiviä. Tukkusähkö maksoi huhtikuussa 4,89 senttiä kilowattitunnilta, sentin vähemmän kuin maaliskuussa. Vuoden 2023 huhtikuussa sähkön keskihinta oli 6,06 senttiä.

Osa sähkön kasvaneesta kysynnästä katettiin tuonnilla ja osa tuulivoimalla ja vesivoimalla. Tuulivoiman kapasiteetti on kasvanut edellisestä vuodesta. Lisäksi huhtikuussa oli hyvät tuuliolosuhteet. Tuulivoiman tuotanto kasvoi 56 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tuulivoimalla tuotettiin huhtikuussa 22 prosenttia sähköstä. Vesivoiman tuotanto kasvoi 19 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sen osuus sähköntuotannosta oli viidennes.

”Talvi on ollut pääsääntöisesti runsasluminen ja se on vaikuttanut vesivoiman tarjontaan”, kertoo Energiateollisuus ry:n vesivoima-asiantuntija Marja Rankila.

”Huhtikuussa koettiin voimakkaat kevättulvat Pohjanmaalla, jotka johtuivat lumen sulamisesta ja saman aikaisista rankkasateista. Näiden yhdistelmä lisäsi vesivoiman tuotantomääriä.”

Nettotuonnin osuus nousi merkittävästi. Vuoden 2023 huhtikuussa sen osuus sähkönkulutuksesta oli vajaa prosentti, tämän vuoden huhtikuussa 11,5 prosenttia. Sähköä tuotiin lähinnä Ruotsista. Vaikka osuus on vuositasolla matala, tuonti tarjoaa jaksottaisesti ja päivätasolla sekä joustoa, että vakautta sähkön tarjontaan ja hintaan.

”Yhteistuotannon osuus laski merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta siitä, että kuluneen vuoden huhtikuu oli edellistä selvästi viileämpi, jolloin myös lämpöä tuotetaan enemmän. Yhteistuotannolla tuotettiin edelleen 14 prosenttia sähköstä, mutta sen määrä laski 24 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteistuotannon osuus on pitkälläkin aikavälillä ollut laskussa, ja suuntaus on jopa voimistunut kuluneena vuotena”, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

”Tässä on kyse isosta murroksesta, lämmöntuotanto sähköistyy kaupunkien kaukolämpöverkoissa ja sähköntuotanto siirtyy etäälle kaupungeista tuulipuistoihin ja aurinkovoimaloihin. Tämä on kasvava investointihaaste myös verkkoyhtiöille, joiden pitää rakentaa siirtoyhteyksiä nopeasti muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Vähentyneestä tuotannosta huolimatta kaupunkien yhteistuotantolaitokset ovat valtavan tärkeässä roolissa sähkön riittävyyden ja jouston kannalta.”

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Siirry takaisin sivun alkuun