Mitä olet etsimässä?

Sähkön hintaan on reagoitava, sähkömarkkinamallia on samalla kehitettävä pitkäjänteisesti

Ihmisiä on voitava auttaa sotkematta sähkömarkkinoita vuosiksi eteenpäin. Brysselissä kokoontunut Eurooppa-neuvosto on keskustellut nopeista toimenpiteistä ihmisten ja yritysten akuutin tilanteen helpottamiseksi sähkön korkean hinnan vuoksi. Samalla on keskusteltu pidemmän aikavälin suunnitelmista sähkömarkkinamallin uudistamiseksi. Valtioiden päämiehet antoivat komissiolle mandaatin esittää tarvittavia markkinamallimuutoksia ja edellyttävät niiden pohjaksi vaikutusten arvioimista.

– On aivan selvää, että akuutissa hädässä olevia ihmisiä täytyy auttaa energialaskuista selviämisessä käynnissä olevan talven aikana, toteaa Energiateollisuus ry:n Brysselin toimiston päällikkö Antti Kohopää. – Kriisitoimenpiteitä ja -tukia ei tule kuitenkaan sekoittaa sähkömarkkinamallin uudistamisesta käytävään keskusteluun, vaikka näitä käydään samaan aikaan. Sähkömarkkinamallin uudistamista ei voi perustella tupakka-askin kanteen tehdyllä laskelmalla, Kohopää jatkaa.

Sähkömarkkinamallin uudistusta edistetään EU:ssa kovalla kiireellä. Komissio on käynnistämässä julkista konsultaatiota markkinamallin kehittämisestä vielä ennen joulua ja tekemässä esitykset ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

EU:ssa on vuosikymmeniä rakennettu yhteistä sähkön sisämarkkinaa, eikä Suomi selviäisi ilman yhteyksiä muihin maihin.. Ilman yhteistä markkinaa sähkö olisi kalliimpaa ja toimitusvarmuus olisi heikompi. Siksi on erittäin tärkeää, että markkinoita kehitetään yhdessä.

– Erilaiset ideat sähkömarkkinoiden kehittämiseksi pitää arvioida huolellisesti ja perinpohjaisesti. Markkinaa tulee kehittää pitkäjänteisesti, sillä akuuttia hintakriisiä ei ratkaista markkinamallimuutoksilla, toteaa Energiateollisuus ry:n energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa

– Pahimmillaan hätäinen markkinamallimuutos lämmittäisi housuissa hetken, mutta pakkasen kiristyessä alkaisi paleltamaan kamalasti.

Nykyinen energiakriisi johtuu energian ja tehon riittämättömyydestä. Markkinamalli varmistettava merkittävät investoinnit sekä sähköjärjestelmään, että sähköä käyttäviin toimintoihin, jotta vastaavia häiriötilanteita pystytään jatkossa välttämään. EU:ssa tarvitaan pelkästään sähköntuotantoon 80 miljardin vuosittaiset investoinnit tulevina vuosikymmeninä.

Eurooppa-neuvosto on todennut, että on tärkeää lisätä investointeja innovointiin, infrastruktuuriin, varastointiin, uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuushankkeisiin, jotta voidaan asteittain poistaa unionin riippuvuus venäläisistä fossiilisista polttoaineista, nopeuttaa vihreää siirtymää ja taata toimitusvarmuus.

– Sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi on tärkeää, ettei poisteta markkinoilta lyhyen aikavälin hintasignaalia, joka kannustaa ottamaan käyttöön oikea-aikaisesti sekä tuotantoresursseja että kysyntäpuolen joustomahdollisuuksia, Salomaa toteaa. 

– Nyt ei ole aika vaurioittaa investointimahdollisuuksia rankaisemalla yrityksiä kriisistä, jota ne eivät ole aiheuttaneet.

Lisätietoja: 

  • Pekka Salomaa, johtaja, energiamarkkinat, Energiateollisuus ry, p. 050 032 4486
  • Antti Kohopää, EU-päällikkö, Energiateollisuus ry, 050 344 9265

Lisää sähkömarkkinoista Energiateollisuuden verkkosivuilla 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Antti Kohopää

EU-edunvalvontapäällikkö

Edunvalvonta ja viestintä

Antti Kohopää

EU-edunvalvontapäällikkö

Edunvalvonta ja viestintä

+32 483 85 88 18

+358 50 344 9265

Siirry takaisin sivun alkuun