Mitä olet etsimässä?

Sähköautojen markkinaosuus kasvaa edelleen: Ladattavien autojen osuus ensirekisteröinneistä maaliskuussa yli 55 %

Pelkästään sähköllä toimivien akkusähköautojen osuus maaliskuun ensirekisteröinneistä oli 37 %.

Tieliikenteen
sähköistyminen jatkuu: Puolet Q1/2023 ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli
sähköllä ladattavia. Maaliskuussa osuus oli sitäkin korkeampi, yli 55 %.
Akkusähköautojen markkinaosuuden kasvattaminen on keskeinen keino tieliikenteen
kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjen vähentämiseksi, jonka mahdollistaa Suomen ja
Pohjoismaiden vähäpäästöinen sähköntuotanto.

Sähköautojen
määrää rajoittaa edelleen niiden tuotantokapasiteetti, joka on näkynyt pitkinä
toimitusaikoina. Tämä taas johtaa sekä hintojen pysymiseen korkeana että
kysynnän rajoittumiseen, sillä yli vuoden toimitusaika on monelle autoilijalle
yksinkertaisesti liikaa. Edelleen jatkuva komponenttipula on näkynyt myös
autojen varustetasoissa, joista on jouduttu tinkimään.

”Sähköautojen hankintahinnat ovat keskimäärin pysyneet
korkeina. Yhdistettynä taantuman pelkoon tämä heikentää innokkuutta hankkia
uusi auto”, toteaa Energiateollisuus ry:n sähköisen liikenteen asiantuntija Tuukka Heikkilä

”Merkkejä hintakilpailusta on kuitenkin nähtävissä, joka nykyisessä
taloustilanteessa on enemmän kuin toivottavaa. Kermankuorinta hinnoittelussa on
tieliikenteen sähköistymisen hidastaja”, Heikkilä jatkaa.

Kohta
vahvistettava vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva AFIR-asetus
tuo odotetusti lisävaatimuksia sähköajoneuvojen latausinfralle, jotta
EU-jäsenmaiden kehitykselle saadaan minimitaso ja mahdollistetaan koko EU:n
laajuinen sähköinen liikenne. Erityisesti raskaan sähköisen liikenteen
latausinfran kehitys tulee haastamaan sähköverkkoja, joiden kehittymisen
edellytyksiä voidaan parantaa nopeuttamalla lupaprosesseja sekä pitämällä
investointiympäristö vakaana.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 828 1570

Siirry takaisin sivun alkuun