Mitä olet etsimässä?

Energiateollisuus ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Selvitysmiehen raportti avaa mahdollisuuden rakentaa tuulivoimaa myös Itä-Suomeen

Työ- ja elinkeinoministeriön, puolustusministeriön ja ympäristöministeriön kutsuman selvitysmiehen kenraaliluutnantti evp. Arto Rädyn selvitys esittelee keinoja tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamiseksi Itä-Suomessa. Selvitysmiehen esittämät toimenpiteet on pantava nopeasti täytäntöön. Samalla pitää jatkaa lisätoimien kartoittamista, jotta itäisen Suomen suurta investointipotentiaalia ei menetetä.

Tuulivoimalat
vaikuttavat tutkien toimintaan. Nykyisellään tuulivoima onkin sijoittunut
korostuneesti Suomen länsiosiin, jonne on ollut helpompi saada myönteinen
lausunto Puolustusvoimilta. Alueellinen painottuminen aiheuttaa kuitenkin
haasteita sähköverkolle, ja lisäksi se kasvattaa tuotannon vaihtelevuutta ja
eriarvoisuutta kuntien välillä.  

Yhdistykset
pitävät hyvänä tutkahaasteen ratkaisemiseksi syntynyttä yhteistä tahtotilaa.
Kyse ei ole vain tuulivoimainvestoinneista: tuulivoiman tuottama edullinen
puhdas sähkö houkuttelee perässään miljardi-investointeja myös muuhun,
esimerkiksi vetyyn perustuvaan, teollisuuteen.  

”Tutkien ja tuulivoiman yhteensovittaminen on olennaista
Suomen kilpaillessa merkittävän kokoisista investoinneista naapurimaiden
kanssa”, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo. 

”Vetyhankkeissa
puhtaan sähkön saatavuus ja edullisuus ovat Suomen keskeisin menestystekijä, ja
tarvitsemme oman sähköjärjestelmämme vahvistamista myös hinnan pitämiseksi
kohtuullisena tulevina vuosina.”

Selvitysmies
Räty esittelee raportissaan keinoja, joilla Puolustusvoimien toimintojen ja
tuulivoiman yhteensovittamista voidaan edistää itäisessä Suomessa. Näistä
tuulivoimatoimijoiden, puolustusvoimien ja valtiovallan yhteistoimintaryhmän
perustaminen, sekä kompensaatiolain ja -menettelyjen määrittäminen tulisi
toteuttaa ensi tilassa tulevalla hallituskaudella. Yhteistyöryhmä syventäisi
eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja toimisi alustana
kompensaatioratkaisujen etsinnälle. Kompensaatiolaki mahdollistaisi
rakentamisen uusille alueille. Lisäksi Räty nostaa raportissaan esille tapoja
edistää merituulivoiman rakentamista rannikoille.   

”Räty on ansiokkaasti tehnyt konkreettisia, toteutettavissa
olevia ehdotuksia. Rädyn työn tehtävänä oli katsoa Itä-Suomea, mutta mikä
tärkeintä, moni ehdotuksista olisi sovellettavissa kaikkialla Suomessa, koska
tuulivoiman ja puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamisessa on haasteita
myös muilla alueilla”, kommentoi Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n toimitusjohtaja Anni Mikkonen.  

”Myös merituulivoimaa edistävät ehdotukset ovat
kannatettavia. Merituulivoima on nopeasti kehittyvä, todella suuren potentiaalin
ala, minkä myös Räty on tunnistanut. Esimerkiksi merituulivoimaloiden
kiinteistöveron kohtuullistaminen on pitkälle valmisteltu ja nopeasti
toteutettava toimenpide”, Mikkonen jatkaa. 

Energiateollisuus
ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry painottavat, että nyt valmistunut selvitys
ei saa jäädä vain selvitykseksi, vaan Rädyn esittämät toimenpiteet tulee
toteuttaa ripeästi ja ponnekkaasti. Työssä esitettyjen toimenpiteiden
käynnistämisestä ja työn jatkamisesta, joka oli yksi Rädyn ehdotuksista, tulee
kirjata linjaus myös seuraavaan hallitusohjelmaan. 

On tärkeää
saada vihreän siirtymän mukanaan tuomia investointeja Itä-Suomeen, sillä
tuulivoimapuistot tuovat kunnille kiinteistöveroja, vuokratuloja ja uusia
työpaikkoja. Itä-Suomi on pidettävä elinvoimaisena ja investointeja
houkuttelevana alueena, jotta se pysyy myös asuttuna. Se on tärkeää koko Suomen
turvallisuuden kannalta.  

”Itärajan läheiset kaupungit, korkeakoulut ja yritykset
haastavat tulevan hallituksen ja kansanedustajat ottamaan selkeän kannan, miten
varmistetaan itäisen Suomen teollisuuden kilpailukyky, puhtaan energian saanti
ja vetytalouden miljardiluokan investointien toteutuminen. Tämä on asia, jota
ei voi jättää yksin puolustusvoimien sisällä ratkaistavaksi vaan edellyttää
valtioneuvoston strategisen tason päätöksiä”, linjaavat Suomen Vetylaakso ry:n
perustajakaupunkien puolesta Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ja Joensuun
kaupunginjohtaja Kari
Karjalainen

Lisätiedot: 

Anni
Mikkonen
,
toimitusjohtaja Suomen Tuulivoimayhdistys ry, puhelin 040 771 6114 

Jukka
Leskelä
,
toimitusjohtaja Energiateollisuus ry, puhelin 050 593 7233 

Markku
Heinonen
,
kehitysjohtaja Suomen Vetylaakso ry, puhelin 040 581 1998  

Linkki TEM:n
tiedotteeseen https://tem.fi/-/selvitysmiehelta-keinoja-itaisen-suomen-tuulivoimarakentamisen-edistamiseksi 

Linkki
raporttiin Itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen tehostaminen https://tem.fi/documents/1410877/153287519/Tuulivoimaselvitys_final_AR_150323.pdf/ed8981bb-e8dd-fc65-eeb1-4d999256002c/Tuulivoimaselvitys_final_AR_150323.pdf?t=1678882585236 

Siirry takaisin sivun alkuun