Mitä olet etsimässä?

Energiateollisuus: energiansäästön merkitys noussut uudelle tasolle

Energiakriisi ja kohonneet hinnat koettelevat poikkeuksellisesti kuluttajia ja elinkeinoelämää. Energianhintakriisin perimmäinen syy on kysyntää vähäisemmässä energian tarjonnassa, johon voidaan vaikuttaa joko tarjontaa lisäämällä tai kysyntää leikkaamalla, eli energiaa säästämällä.

– Energian säästäminen ja järkevä, oikea-aikainen
energiankäyttö ovat tehokkaimpia ja nopeimpia tapoja vaikuttaa omaan
sähkölaskuun, sanoo Energiateollisuus ry:n energiatehokkuudesta vastaava
asiantuntija Sirpa Leino. Investoinnit päästöttömään tuotantoon taas
auttavat pidemmällä aikavälillä, Leino jatkaa.

Tänään käynnistyvällä energiansäästöviikolla ja
valtakunnallisella Astetta alemmas -kampanjalla kannustetaan suomalaisia
tekemään pieniä arkisia tekoja energian, kuten sähkön ja polttoaineiden,
säästämiseksi. Näitä tekoja ovat esimerkiksi huonelämpötilan säätäminen
alemmaksi, lämpimän käyttöveden säästäminen tai matalampi ajonopeus
liikenteessä.

Pienistä teoista ja yhteisistä talkoista syntyy suuri
vaikutus

– Pienten tekojen vaikutusta ei kannata väheksyä. Syyskuussa
Suomessa käytettiin sähköä noin seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta
aikaisemmin, eli suomalaiset ovat jo lähteneet mukaan energiansäästötalkoisiin.
Säästö on todella huomattava, meidän jokaisen teoilla on merkitystä, Leino
toteaa.

Energiansäästötoimilla varmistetaan, että energiaa on
saatavilla kotien lämmitykseen, sähkön kulutukseen ja liikenteeseen. Niillä
myös ohjataan kotitalouksia taloudelliseen energiankulutukseen ja vaikuttamaan
energialaskuun.

– Energiayhtiöt ovat mukana kampanjoimassa energiankäytön
säätämiseksi astetta alemmas. Yhtiöt tarjoavat asiakkailleen tietoa asiakkaan
energiankäytöstä ja konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja
sähkönkulutushuippujen leikkaamiseen kotona, töissä ja liikenteessä, Leino
sanoo.

Teollisuus mukana energiansäästötalkoissa

Suomessa vapaaehtoisuuteen perustuvat teollisuuden,
energia-, palvelu- ja kiinteistöalan yritysten sekä kuntien sopimukset ovat
tuottaneet hyviä tuloksia jo pitkään. Jo tehdyt energiatehokkuustoimet ja
investoinnit energiatehokkaampaan teknologiaan vaikuttavat merkittävällä
tavalla nykyiseen energiankulutukseen. 

– Energia-alan energiantuotannon ja energiapalvelujen
toimenpideohjelmiin liittyneet yritykset ovat toteuttaneet sopimuskaudella
yhteensä yli 1700 toimenpidettä, joilla säästyy vuosittain energiaa yli 2,7
terawattituntia ja joiden ansiosta syntyy 700 000 tonnia vähemmän
hiilidioksidipäästöjä. Energiasäästö vastaa noin 140 000 omakotitalon vuosittaista
sähkönkäyttöä. Lisäksi energiayhtiöiden asiakkaille suunnattujen toimenpiteiden
arvioidaan johtavan noin yhden terawattitunnin vuotuiseen energiansäästöön,
Leino selventää.  

Kokonaisuudessaan toteutetut energiansäästötoimet vähentävät
sopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen vuotuisia energiakustannuksia
arviolta yli 430 miljoonaa euroa, energia-alalla yksinään yli 70 miljoonaa
euroa vuosittain.

Lue lisää: https://energia.fi/energiapolitiikka/energiansaasto

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 548 1128

Siirry takaisin sivun alkuun