Mitä olet etsimässä?

Energiakriisi heijastui kaukolämmön hintoihin sähkölämmitystä maltillisemmin

Kaukolämmön polttoaineet ovat kallistuneet. Varsinkin metsähakkeen hinta on noussut merkittävästi. Tämä on näkynyt myös kaukolämmön hinnoissa maltillisena kasvuna varsinkin vuoden 2023 jälkipuoliskolla.

Energiateollisuus ry on julkaissut tilaston kaukolämmön hintatilanteesta 1.1.2024, jossa esitetään kaukolämmön hinnat kolmelle erikokoiselle asuinrakennustyypille (omakotitalo, rivitalo ja kerrostalo), ja graafeissa esitetään tietoa hintojen kehittymisestä.

Kaukolämmön hintoja on kysytty Energiateollisuuden jäseniltä, ja tilastossa on yhteensä 228 kaukolämpöverkkoa. Kaukolämpöverkoista noin 157:ssa eli 69 %:ssa on nostettu hintoja viime heinäkuun hintatilanteeseen verrattuna. Hinnat ovat pysyneet samana 64 verkossa (28 %), ja jopa hieman laskeneet seitsemässä verkossa (3 %).

”Energiakriisin ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama niukkuus puupolttoainemarkkinoilla näkyy kaukolämmön hinnoittelussa viiveellä. Kivihiilen ja maakaasun hinnat ovat palanneet energiakriisiä edeltävälle tasolle, mutta puupolttoaineiden hinnat ovat jatkaneet nousua myös vuoden 2023 loppupuolella”, kertoo Energiateollisuus ry:n kaukolämmöstä vastaava johtaja Janne Kerttula.

”Nousseet kustannukset ovat siirtyneet syksyn aikana kuluttajahintoihin. Uudet sähköön perustuvat kaukolämmön tuotantoinvestoinnit eivät vielä ole täysin käytössä, eivätkä niiden vaikutukset asiakkaiden maksamiin hintoihin näy vielä tilastoissa”, Kerttula jatkaa.

Kaukolämmön hintojen nousu ajoittui syksylle, vaikka polttoaineiden hinnoissa nousu näkyi jo aiemmin keväällä. Vuoden 2023 heinäkuun alkuun mennessä kaukolämmön kokonaishinnoissa nousivat reilut kaksi prosenttia. Heinäkuun 2023 alusta tammikuun 2024 alkuun kaukolämmön kokonaishinnat ovat nousseet omakotitaloissa, rivitaloissa ja kerrostaloissa noin viisi prosenttia. Omakotitaloissa nousua on noin kahdeksan euroa, rivi- ja kerrostaloasunnoissa korotusta on kolmesta neljään euroa kuukaudessa.

Kaukolämmön hintatilastossa käytetään tyyppirakennuksina kolmea erikokoista asuinrakennusta, jotka vastaavat energiankäytöltään 2000-luvun uudisrakennuksia. Energiateollisuus ry:n kokoama hintatilasto on indeksityyppinen tilasto, jonka avulla voidaan vertailla yksittäisen yrityksen hintakehitystä sekä keskimääräisten kaukolämpökustannusten muutoksia. Sen perusteella ei voida suoraan vertailla eri yrityksiä keskenään eikä yksittäinen asiakas voi sen avulla arvioida omia lämmityskustannuksiaan, sillä asunnon tehotarve tai energiakulutus ei välttämättä vastaa tilaston tyyppirakennusta.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

+358 50 571 2075

Jonna Pasi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Jonna Pasi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 44 510 6238

Siirry takaisin sivun alkuun