Mitä olet etsimässä?

4.1 Määräaikainen sopimus

Sähkönmyyjän on informoitava kuluttajaa siitä, mitä määräaikainen sopimus tarkoittaa ja mitä määräajan päättymisen jälkeen tapahtuu. Jos muuta ei ole sovittu, määräaikainen myyntisopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimusajan päätyttyä, jollei sähkönmyyjän kanssa ole tehty uutta myyntisopimusta tai jompikumpi sopijaosapuoli ole irtisanonut sopimusta kahden viikon irtisanomisajalla.

Kuluttaja saa irtisanoa yli kahdeksi vuodeksi tehdyn määräaikaisen myyntisopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla, kun se on ollut voimassa kaksi vuotta.

Jos kuluttajan voimassa olevan sopimuksen määräaikaisuus estää uuden myyntisopimuksen aloittamisen sovittuna ajankohtana, sähkönmyyjän tulee informoida kuluttajaa, mikäli myyntisopimuksen alkamista yritetään myöhemmin uudelleen ja sopia uudesta toimituksen aloitusajankohdasta. Kuluttaja-asiakkaalle olisi sopimusvahvistuksessa ilmoitettava tieto toimituksen alkamisen ajankohdasta ja sopimuksen kestosta/sopimuksen voimaantulohetkestä.

Siirry takaisin sivun alkuun