Mitä olet etsimässä?

3.1 Sopimuksen sisällön avaaminen puhelinmyynnin aikana

Sopimusta tehtäessä kuluttajan tulee saada ymmärrettävät, kattavat ja riittävän yksityiskohtaiset tiedot sopimukseen liittyvistä seikoista. Myyjän tulee selkeästi kommunikoida, kun kyseessä on sopimusehto, joka poikkeaa toimialalla yleisesti käytössä olevista menettelytavoista esimerkiksi poikkeava irtisanomisaika. Sähkönmyyjä saa vaatia kuluttajalta laskun maksutapana ennakkomaksua vain kuluttajaan itseensä liittyvästä erittäin painavasta syystä.

Markkinointi ei saa olla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa. Vertailevan markkinoinnin pitää perustua oikeisiin tietoihin.

Sähkönmyyntisopimuksen hinta voi olla sidottu viitearvoon (ns. pörssisähkösopimus) vain, jos kuluttaja on antanut nimenomaisen tahdonilmaisun sentyyppisen sopimuksen tekemiseksi. Myyjän on annettava ennen sopimuksen tekemistä tiedot pörssisopimuksen tarjoamista mahdollisuuksista, kustannuksista ja riskeistä.

Myyjän tulee puhelinkeskustelun päätteeksi käydä läpi kuluttajan kanssa tekemänsä sopimuksen sisältö.

Vinkki kuluttajalle:
Tutustu huolella sähkönmyyjän lähettämään tarjoukseen ja tarkista, että tiedot vastaavat sitä, mitä puhelimessa on sovittu.

Siirry takaisin sivun alkuun