Mitä olet etsimässä?

Lausunto yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) koskevasta raportista

Energiateollisuus ry edustaa noin 290 yritystä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Energiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta antaa palautetta yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltamisesta.

Yleisesti ottaen kannatetaan yleisen tietosuoja-asetuksen etuja, jotka liittyvät henkilötietojen suojan yhdenmukaistamiseen koko EU:n alueella ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön. On kuitenkin havaittu, että asetuksen soveltamisessa ja tasossa on suhteellisen merkittäviä eroja eri jäsenvaltioissa. Lisäksi rajat ylittävissä tilanteissa on joskus ollut epäselvää, miten tietosuoja-asetusta sovelletaan samanaikaisesti eri maiden erityissäännösten kanssa (esim. markkinointi- tai kuluttajansuojasäännökset).

Lataa The report on General Data Protection Regulation 20240202 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Petra Pynnönen

Juristi

Verkot ja palvelut

Petra Pynnönen

Juristi

Verkot ja palvelut

+358 40 7479667

Siirry takaisin sivun alkuun