Mitä olet etsimässä?

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevanasetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetunlain 2 §:n muuttamisesta

Energiateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksistä, joilla EU:n asetus hiilirajamekanismista pannaan toimeen. Asetuksen toimeenpanon aikataulu on erittäin kireä ja kiitämme että valmistelut asetuksen toimeenpanemiseksi on Suomessa aloitettu etupainotteisesti ja Tullille osoitettu tehtävä valmistautua toimimaan toimivaltaisena viranomaisena.

Lataa Lausunto_HE CBAM toimeenpanosta 20231025 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Petteri Haveri

Ekonomisti

Energiantuotanto

Petteri Haveri

Ekonomisti

Energiantuotanto

+358 50 571 1554

Siirry takaisin sivun alkuun