Mitä olet etsimässä?

Systemaattinen menetelmä hukkalämpöjen kartoittamiseen

Aalto yliopiston diplomityönä on valmistunut selvitys hukka- ja ympäristölämpöjen arvioinnista. Työssä käytiin läpi menetelmiä, joilla lähinnä julkisista lähteistä peräisin olevilla tiedoilla voidaan kartoittaa potentiaalisten hukkalämpöjen sijaintia ja suuruutta.

Raportissa käydään läpi laaja joukko mahdollisia hukkalämpöjen lähteitä, kartoitetaan käytettävissä olevia tietolähteitä ja tunnistetaan menetelmiä hukkalämpöjen potentiaalin arviointiin. Hankkeessa toteutettu tapaustutkimus osoitti, että vaikka korkealaatuista tietoa ei ole käytettävissä, menetelmä antaa karkean lähtökohdan tarkemmalle selvitystyölle. 

Lataa Systemaattinen_menetelma_hukkalampojen_kartoittamiseen, engl (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun