Mitä olet etsimässä?

Selvitys vesipuitedirektiivin vaikutuksista valittuihin energia alan toimintoihin – Gaia Consulting Oy, 2020

Gaia Consulting Oy tekemässä esiselvityksessä arvioidaan vesipuitedirektiivin ennakoitua sitovammaksi osoittautuneesta ohjausvaikutuksesta seuraavia vaikutuksia energiateollisuuden toimialalla, sekä energiateollisuuden toimintojen mahdollisia vaikutuksia pintavesien ekologiseen tilaluokitukseen. Selvityksessä on myös pyritty tunnistamaan mahdollisia energia-alan toimintoihin liittyviä haasteita tai esteitä ympäristö- ja vesiluvitukselle tulevaisuudessa.

Selvityksessä on tarkasteltu tarkemmin polttolaitosten
savukaasujen puhdistuksen jätevesiä, biokaasulaitosten rejektivesiä,
nestemäisen biopolttoaineiden valmistuksen jätevesiä, poltto- ja
ydinvoimaloiden jäähdytysvesiä sekä merituulivoiman rakenteita ja käyttöä.
Lyhyt tarkastelu on tehty mm. polttoaineiden varastoinnista sekä johdoista ja
putkistoista. Vesivoima on rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle.

Selvityksen liitteeseen on myös vinkkejä siitä, miten
vesipuitedirektiivi kannattaa ottaa huomioon luvanhaussa.

Selvityksen rahoitti ympäristöpooli.

Lataa SELVIT_1 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun