Mitä olet etsimässä?

Selvitys pienydinreaktoreiden kaavoituksesta ja luvituksesta – AFRY 2021

Pienydinreaktorit ovat yksi mielenkiintoinen vaihtoehto vähähiilisen lämmön, sähkön ja vedyn tuotantoon. Myös Suomessa on sekä pienreaktoreiden tuotekehitystä että potentiaalia näiden käyttöön.

Pienydinreaktoreiden toteuttamisen edellytyksistä yksi on laitosten vaatiman luvitusprosessin sujuvuus.

Siksi Energiateollisuus ry:n ydinvoimatoimikunta tilasi AFRYlta selvityksen, jonka tavoitteena oli selvittää, miltä osin pienydinreaktoreiden (SMR Small and Medium Sized Reactors) nykyistä kaavoitus- ja ympäristöluvitusprosessia tulisi ja olisi mahdollista sujuvoittaa.

AFRYn työssä on käyty läpi laitospaikan valintaan liittyvä lainsäädäntö, vaatimukset ja lupaprosessit, arvioitu SMRlaitosten merkittävimmät ympäristövaikutukset ja näiden näkökohtien perusteella tunnistettu luvituksen muutostarpeita SMR-laitosprojektien sujuvalle ja kannattavalle rakentamiselle Suomessa.

Työssä on keskitytty maankäyttöön ja ympäristöluvitukseen liittyvään lainsäädäntöön.

Ydinenergialakia on käsitelty vain siltä osin, kuin sillä on liittymäkohtia tässä selvityksessä tarkasteltuun maankäyttö- ja ympäristölainsäädäntöön.

Lataa Selvitys pienydinreaktoreiden kaavoituksesta ja luvituksesta 2021 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun