Mitä olet etsimässä?

Päästömittausten haasteet alhaisilla pitoisuustasoilla – VTT 2022

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (Best Availalble Techniques, BAT) vaatimusten myötä Ilmaan johdettavien päästöjen päästötasot ovat entistä alhaisempia. Myös uusille päästökomponenteille on asetettu mittausvaatimuksia. Alhaiset päästötasot ja uudet komponentit aiheuttavat mittausmenetelmille ja mittausvälineistön suorituskyvylle uusia vaatimuksia.

VTT:n toteuttamassa hankkeessa (BATE-projekti) keskityttiin
alhaisten ilmaan vapautuvien päästöpitoisuuksien mittaamiseen liittyviin
haasteisiin. Kun mitattavat pitoisuudet laskevat, suhteelliset
mittausepävarmuudet kasvavat. VTT:n laatimassa ohjeistuksessa esitetään keinoja
mittausten laadun parantamiseksi. Hankkeessa tarkasteltiin jatkuvatoimisia
laitosten päästömittauslaitteita ja niiden laadunvarmistusta sekä jaksottaisia
päästömittauksia.

Työssä selvitettiin mittausmenetelmiä uusille päästökomponenteille
(mm. PBDD/F, betso(a)pyreeni). Työssä laadittiin päästömittausten mittausepävarmuuden
laskentaan tarkoitetut laskentapohjat raskasmetalli- ja PCDD/F-mittauksiin. VTT
on laatinut vuonna 2018 vastaavat laskentapohjat seuraaville komponenteille:
HCl, O2, CO, SO2, NOx sekä hiukkaset
(MECE-projekti)

Lisäksi työssä tarkasteltiin toteamis- ja
määritysrajojen määritelmiä, päästömittausyksiköitä (PCDD/F, dioksiinien
kaltaiset PCB-yhdisteet, TVOC), päästömittauspaikkojen ja päästöjen raportointijärjestelmän
vaatimuksia sekä useita muita kysymyksiä.

Hankkeen rahoitti ympäristöpooli, Energiateollisuus ry.

Lataa T407_BATE (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun