Mitä olet etsimässä?

Päästöjen vertailumittaukset Suomessa, ”COMPI” – VTT, 2020

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy järjesti suomalaisille päästömittauslaboratorioille kansalliset savukaasujen vertailumittaukset vuonna 2019. Tässä COMPI-nimisessä hankkeessa mitattiin kaikki jätteenpolttoasetuksen mukaiset savukaasukomponentit ja näin kattava vertailu tehtiin ensimmäistä kertaa Suomessa.

Mittauskohdetta
valittaessa oli jo etukäteen tiedossa, että mitattavat pitoisuudet kyseisessä
prosessissa ovat alhaisia. Päästörajat tulevat tulevaisuudessa alenemaan
entisestään nykyisistä arvoista muun muassa BAT-AEL-dokumenttien myötä, joten
tämä kohde valittiin, sillä näiden mittausten perusteella saatiin näkemys
pienten pitoisuuksien mittaamiseen liittyvistä haasteista Suomessa. Mittauksiin
osallistui kahdeksan päästö­mittauslaboratorioita.

Yhteenvetona
vertailumittauksista voidaan todeta, että merkittäviä poikkeamia mittaajien
välisissä tuloksissa ei yleensä ollut, poikkeuksena tästä olivat SO2- ja TVOC-mittaukset
sekä QAL2-laskennat. Suurimmat haasteet tällä hetkellä ovat siinä, että sekä
Suomesta, kuten myös muualta Euroopasta, puuttuvat tällä hetkellä yhtenäiset
säännöt alhaisten pitoisuuksien mittauksiin liittyen. Ohjeet puuttuvat
esimerkiksi siitä, tulisiko mittauksissa käyttää LOD-vai LOQ-arvoja, ja jos
näitä käytetään, kuinka ne olisi määritettävä.

Vertailumittausten
lisäksi COMPI-hankkeen yhtenä tavoitteena oli tiedonsiirto Suomessa
päästömittausten laadunvarmistukseen liittyen, jonka vuoksi projektin aikana järjestettiin
kaksi koulutustilaisuutta. Yhteensä näissä oli mukana yli 200 osallistujaa, mikä
selkeästi osoittaa aiheen olevan tärkeä ja ajankohtainen Suomessa.

Ympäristöpooli
oli mukana rahoittamassa hanketta.

Lataa T369_Paastojen_vertailumittaukset_Suomessa_2019_VTT2020 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun