Mitä olet etsimässä?

Ohjeistus tuulivoimaloiden melun mitoittamiseen ja todentamiseen – Ympäristöministeriö 2013

Hankkeessa laadittiin tuulivoimamelun laskentaan ja mittaukseen ohjeet, jotka mahdollistavat yhtenevän ja ennakoitavan käytännön tuulivoimalamelun laskennalliseen mallinnukseen sekä melumittauksiin.

Mallinnusohjeistus kattaa eri tilanteissa sovellettavien parametrien valintaohjeistuksen kaupallisia mallinnusohjelmistoja käytettäessä. Mittausohjeistuksessa kuvataan tuulivoimaloiden melupäästön ja ympäristön melutason mittaamiseen soveltuvat menetelmät. Ohjeistuksessa on kuvattu myös yleisellä tasolla tuulivoimaloiden äänentuottoon sekä äänen leviämiseen ja sen todennäköisyyteen eri maasto- ja sääolosuhteissa liittyviä asioita. Hankkeen loppuraportointi on jaettu kahteen erilliseen raporttiin; mallinnus- ja mittausohjeistukseen.

Tuulivoimaloiden tuottama ääni melulle altistuvassa kohteessa poikkeaa tyypillisesti muusta, esimerkiksi liikenteen tuottamasta, äänestä ominaisuuksiensa ja melun koetun häiritsevyyden osalta. Tämän vuoksi tuulivoimalat edellyttävät erillistä ääniteknistä mitoitus- ja todentamisohjeistusta.
Ympäristöministeriö hyödyntää hankkeen tuloksia tuulivoimaloita koskevien melunormien laadinnassa.
Hankkeen rahoittivat Ympäristöministeriö, Energiateollisuus ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry. Hankkeen ovat toteuttaneet VTT, Pöyry Finland Oy ja Ramboll Finland Oy. Työtä on ohjannut rahoittaja- ja toteuttajatahoista koostunut ohjausryhmä.

Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Lataa Tuulivoimamelun_mittausmetodiikan_kehittaminen_VTT (PDF) Lataa Ehdotus_tuulivoimamelun_mallinnuksen_laskentalogiikkaan_ja_parametrien_valintaan_VTT (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun